دفاتر پلیس + 10 کرمان

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 کرمان

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۲

آدرس: كرمان - كرمان - ابتدای بلوار جمهوری- خ شهید لاری نجفی نبش۳

کدپستی: ۷۶۱۹۶۵۴۶۹۹

تلفن: ۲۴۷۷۵۰۱ - ۲۴۷۷۵۰۲ - ۲۴۴۴۹۳۱ (۰۳۴)

نمابر: ۲۴۵۲۵۵۹ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۳

آدرس: كرمان - كرمان - انتهای بلوار ترمینال-نرسیده به فروشگاه معلم

کدپستی: ۷۶۱۷۷۶۹۷۹۵

تلفن: ۲۵۲۴۹۲۵ - ۲۵۱۳۸۷۹ (۰۳۴)

نمابر: ۲۵۲۴۹۲۵ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۴

آدرس: كرمان - كرمان - خ امام-خ پیروزی(سام)-جنب دفتراسناد رسمی شماره ۱ روبروی آژانس جنوب شرق

کدپستی: ۷۶۱۳۹۴۳۴۴۵

تلفن: ۳۲۲۶۴۹۷۹ - ۳۲۲۶۴۹۸۰ - ۳۲۲۶۴۹۴۱ (۰۳۴)

نمابر: ۳۲۲۳۴۳۲۲ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۵

آدرس: كرمان - كرمان - بلوار جهاد

کدپستی: ۷۶۱۹۸۴۴۵۵۴

تلفن: ۲۷۲۵۱۲۳ - ۲۷۲۵۳۲۶ (۰۳۴)

نمابر: ۲۷۲۵۱۲۳ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۷

آدرس: كرمان - كرمان - خیابان سرباز-روبروی شركت زمزم

کدپستی: ۷۶۱۶۶۷۸۴۱۷

تلفن: ۳۳۴۳۸۶۸ - ۳۳۴۳۸۶۹ (۰۳۴)

نمابر: ۳۳۴۳۸۶۸ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۸

آدرس: كرمان - كرمان - بلوار هوانیروز-نبش كوچه ۲۶

کدپستی: ۷۶۱۸۹۶۸۳۵۱

تلفن: ۲۸۱۴۳۳۷ - ۲۸۱۹۹۰۵ - ۲۸۱۹۹۰۶ (۰۳۴)

نمابر: ۲۸۱۶۰۸۸ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۱۹

آدرس: كرمان - كرمان - خیابان شهید چمران

کدپستی: ۷۶۱۴۷۳۷۵۸۸

تلفن: ۳۲۲۵۱۱۸۷ - ۳۲۲۵۱۹۸۲ - ۳۲۲۵۱۳۷۴ (۰۳۴)

نمابر: ۳۲۲۵۱۳۷۴ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۲۱

آدرس: كرمان - كرمان - خ شهید مصطفی خمینی ابتدای بلوار ولی عصر

کدپستی: ۷۶۱۷۶۵۸۵۶۸

تلفن: ۳۳۲۲۷۳۴۰ - ۳۳۲۲۷۳۴۱ (۰۳۴)

نمابر: ۳۳۲۲۷۳۴۰ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۱۲۲

آدرس: كرمان - كرمان - شهرك باهنر - انتهای بلوار شیراز

کدپستی: ۷۶۱۹۶۸۹۸۳۶

تلفن: ۳۲۴۳۲۱۱۲ - ۳۲۴۳۲۱۱۲ - ۳۲۴۳۲۱۱۳ (۰۳۴)

نمابر: ۳۲۴۳۰۱۲۷ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۲۱

آدرس: كرمان - بردسير - بردسیر- خ معلم - روبه روی بنیاد شهید -دفتر خدمات الكترونیك

کدپستی: ۷۸۴۱۷۵۷۱۱۱

تلفن: ۳۳۵۲۳۳۷۳ - ۳۳۵۲۷۸۰۱ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۲۳

آدرس: كرمان - زرند - كرمان- زرند بلواردانش روبرو مسجد ام البنین

کدپستی: ۷۷۶۱۶۴۴۸۹۵

تلفن: ۳۳۴۳۶۳۱۲ - ۳۳۴۳۱۵۰۸ - ۳۳۴۳۱۵۰۹ (۰۳۴)

نمابر: ۳۳۴۳۱۵۰۹ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۲۵

آدرس: كرمان - راور - راور بولوار اربعین شرقی روبروی صندوق قرض الحسنه رسالت

کدپستی: ۷۶۵۱۶۱۳۸۹۴

تلفن: ۲۳۷۲۹۷۵۷ - ۳۳۷۲۹۷۵۷ (۰۳۴)

نمابر: ۳۳۷۲۹۷۵۷ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۴۱

آدرس: كرمان - بم - شهرستان بم بلوار معلم روبروی خ تربیت

کدپستی: ۷۶۶۱۸۵۵۴۷۸

تلفن: ۴۲۵۱۴۶۱۵ - ۴۲۵۱۴۶۱۴ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۵۱

آدرس: كرمان - سيرجان - سیرجان- میدان بلال بلوار پیروزی -

کدپستی: ۷۸۱۶۹۵۶۵۸۹

تلفن: ۴۲۲۵۳۳۱۶ - ۴۲۲۵۳۳۷۲ - ۴۲۲۷۱۵۱۵ (۰۳۴)

نمابر: ۴۲۲۷۰۲۴۴ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۵۲

آدرس: كرمان - سيرجان - بلوار قاآنی جنب شورای اصناف

کدپستی: ۷۸۱۵۷۴۴۳۷۴

تلفن: ۴۲۳۳۶۰۰۰ - ۴۲۳۳۶۰۰۱ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۸۱

آدرس: كرمان - جيرفت - جیرفت- بلوار جانبازان قبل از بریدگی دوم

کدپستی: ۷۸۶۱۶۱۳۶۴۶

تلفن: ۴۳۳۱۸۴۲۲ - ۴۳۳۱۰۰۴۰ - ۴۳۳۱۸۴۳۳ (۰۳۴)

نمابر: ۴۳۳۱۸۴۳۳ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۹۱

آدرس: كرمان - كهنوج - بلوار شهید بهشتی خیابان شهرك صنعتی بعد میدان تره بار

کدپستی: ۷۸۸۱۶۳۳۸۱۹

تلفن: ۴۳۲۰۲۱۹۱ - ۴۳۲۰۲۱۹۳ (۰۳۴)

نمابر: ۴۳۲۰۲۱۹۳ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۹۳

آدرس: كرمان - منوجان - منوجان-خیابان علی ابن ابیطالب

کدپستی: ۷۸۹۱۷۶۴۳۹۹

تلفن: ۴۳۳۰۲۵۰۰ (۰۳۴)

نمابر: ۴۳۳۰۲۴۹۹ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۹۶

آدرس: كرمان - عنبرآباد - عنبر اباد خیابان امام حسین نرسیده به میدان امام حسین جنب مجتمع اركیده

کدپستی: ۷۸۷۱۶۳۶۷۷۶

تلفن: ۴۳۲۹۰۱۵۰ - ۴۳۲۹۰۱۵۱ (۰۳۴)

نمابر: ۴۳۲۹۰۱۵۰ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۴۹۷

آدرس: كرمان - رودبار جنوب - بلوار امام جنب خیابان خیام روبروی شیرینی فروشی

کدپستی: ۷۸۸۳۱۷۵۷۵۶

تلفن: ۴۳۳۶۷۶۶۱ - ۹۵۷۲۱۶۶۲ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۹۱۱

آدرس: كرمان - رفسنجان - رفسنجان خیابان شهید بهشتی دفتر پلیس +۱۰ محقق

کدپستی: ۷۷۱۷۶۶۸۹۱۱

تلفن: ۳۴۲۶۷۳۵۵ - ۳۴۲۶۷۳۵۶ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۹۱۲

آدرس: كرمان - رفسنجان - بلوار شهید مطهری خیابان شهید وجدانی نبش وجدانی۱

کدپستی: ۷۷۱۸۷۶۳۶۹۳

تلفن: ۳۴۳۳۴۰۶۰ - ۳۴۳۳۴۰۷۰ (۰۳۴)

نمابر: ۳۴۳۳۲۱۷۲ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۹۲۱

آدرس: كرمان - شهربابك - بلوار۱۵خرداد روبروی بانك كشاورزی

کدپستی: ۷۷۵۱۸۱۷۱۳۹

تلفن: ۳۴۱۱۸۳۰۰ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۱۳۹۲۲

آدرس: كرمان - انار - آدرس: كرمان شهرستان انار خیابان امام خیابان قدس نبش كوچه شماره ۵

کدپستی: ۷۷۴۱۶۱۵۷۳۱

تلفن: ۳۴۳۸۶۶۶۲-۰۳۴ - ۳۴۳۸۶۶۶۳-۰۳۴ - ۳۴۳۸۷۷۴۷-۰۳۴ (۰۳۴)

نمابر: ۳۴۳۸۶۶۶۳-۰۳۴ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۳۵۶۱۱۲

آدرس: كرمان - بافت - ثبت نشده است

کدپستی: ۷۸۵۱۸۱۳۴۱۷

تلفن: ۴۲۴۲۹۷۰۶ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۲۶

آدرس: كرمان - كوهبنان - كوهبنان بلوار ازادی روبروی حمام قدیم

کدپستی: ۷۷۸۱۷۳۸۱۸۹

تلفن: ۳۳۴۹۵۹۲۰ - ۳۳۴۹۵۹۲۰ (۰۳۴)

نمابر: ۲۷۲۵۹۶۱ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۲۷

آدرس: كرمان - زرند - خ شهدای محمد اباد-چهار راه علامه-خ فهمیده- كوچه ۱

کدپستی: ۷۷۶۱۹۵۴۹۱۷

تلفن: ۳۳۴۳۷۵۶۴ - ۳۳۴۳۸۷۶۸ (۰۳۴)

نمابر: ۳۳۴۳۷۵۶۴ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۴۲

آدرس: كرمان - بم - خ پاسداران روبروی بانك ملی

کدپستی: ۷۶۶۱۸۱۵۷۵۸

تلفن: ۴۴۳۱۴۰۴۷ - ۴۴۳۱۹۲۰۵ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۵۴

آدرس: كرمان - سيرجان - خ خواجو روبروی مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

کدپستی: ۷۸۱۴۸۳۶۳۵۴

تلفن: ۴۲۲۰۴۳۹۵ - ۴۲۲۰۷۴۴۸ (۰۳۴)

نمابر: ۴۲۲۰۷۴۴۸ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۶۱

آدرس: كرمان - ريگان - ریگان - بلوار امام خمینی - مقابل منازل سازمانی ناجا

کدپستی: ۷۶۹۱۶۱۳۵۳۵

تلفن: ۴۷۲۰۰۲۱ (۰۳۴)

نمابر: ۴۷۲۰۰۲۰ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۷۲

آدرس: كرمان - رابر - م معلم خیابان خیام نرسیده به فرمانداری

کدپستی: ۷۸۵۶۱۱۴۹۱۶

تلفن: ۴۲۴۵۱۲۱۸ - ۴۲۴۵۱۲۱۷ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۷۳

آدرس: كرمان - ارزوئيه - خ امام جنب مصلی

کدپستی: ۷۸۵۹۱۳۱۳۶۶

تلفن: ۷۴۷۲۱۴۷۳ - ۷۴۷۲۱۴۶۶ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۸۲

آدرس: كرمان - جيرفت - جیرفت- میدان تامین اجتماعی ابتدای خیابان كشاورزی

کدپستی: ۷۸۶۱۹۳۵۷۶۲

تلفن: ۸۲۲۱۱۰۲۲ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۴۹۸

آدرس: كرمان - قلعه گنج - بلوار جمهوری (سرتك) روبروی جهادكشاورزی

کدپستی: ۷۸۸۴۱۸۳۳۱۵

تلفن: ۴۳۳۹۰۹۶۰ - ۴۳۳۹۰۹۶۱ - ۴۳۳۹۰۹۶۲ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۹۱۳

آدرس: كرمان - رفسنجان - رفسنجان - خیابان معراج جنوبی - نبش معراج ۱۷

کدپستی: ۷۷۱۹۶۵۹۱۵۱

تلفن: ۳۴۲۲۸۵۱۲ - ۳۴۲۲۸۵۱۶ (۰۳۴)

نمابر: ۳۴۲۲۸۵۱۶ (۰۳۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۴۲۹۱۴

آدرس: كرمان - رفسنجان - رفسنجان خ تختی پ ۱۴۷

کدپستی: ۷۷۱۵۶۷۷۹۵۷

تلفن: ۴۲۲۱۷۹۸ - ۴۲۲۷۹۴۸ - ۴۲۲۷۹۶۸ (۰۳۴)کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش املاک بهاران ساختمان تعمیرات موبایل دکه خبر پند کاسپین خبر بانو بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
11729