دفاتر پلیس + 10 فارس

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 فارس

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۱۴

آدرس: فارس- شيراز - شیراز،بلوار مدرس، بلوار رازی، روبروی سنجش بینایی جنب كمیته امداد امام خمینی

کدپستی: ۷۱۵۶۷۴۳۴۶۵

تلفن:۳۷۳۵۱۸۸۸ - ۳۷۳۵۳۴۳۱ (۰۷۱)

نمابر: ۷۳۵۱۸۸۸ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۱۶

آدرس: فارس- شيراز - شیراز- فلكه اطلسی- به طرف پل پاركینگ-( بلوار هجرت) روبروی بیمارستان دكتر میرحسینی

کدپستی: ۷۱۴۵۶۱۳۵۴۵

تلفن:۳۲۲۸۳۴۳۱ - ۳۲۲۸۲۸۹۷ - ۳۲۲۷۷۶۳۲ (۰۷۱)

نمابر: ۳۲۲۷۷۶۳۲ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۱۷

آدرس: فارس- شيراز - كلبه (میدان گلستان ) - ابتدای بلوار نصر - نبش كوچه ۳۴

کدپستی: ۷۱۴۷۶۱۳۶۳۳

تلفن:۳۷۳۰۱۱۰۰ - ۳۷۳۰۶۰۶۰ - ۳۷۳۰۵۰۶۰ (۰۷۱)

نمابر: ۳۷۳۰۱۲۳۴ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۱۸

آدرس: فارس- شيراز - نبش چهارراه بنفشه به طرف پارك خلدبرین

کدپستی: ۷۱۷۳۶۶۷۵۴۳

تلفن:۳۲۳۶۰۰۱۰ - ۳۲۳۶۰۰۱۱ - ۳۲۳۶۰۰۱۲ (۰۷۱)

نمابر: ۳۲۳۶۰۰۱۰ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۱۹

آدرس: فارس- شيراز - شیراز بلوار امیر كبیر چهار راه باهنر مجتمع امیر كبیر

کدپستی: ۷۱۷۵۹۱۳۴۷۸

تلفن:۳۸۳۸۹۰۷۰ - ۳۸۳۸۸۱۰۳ - -- (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۱

آدرس: فارس- شيراز - میدان ولیعصر- بلوار مدرس - خ كاوه - پلاك ۳۰۰

کدپستی: ۷۱۵۴۶۸۶۶۸۴

تلفن:۳۷۲۶۰۶۷۵ (۰۷۱)

نمابر: ۳۷۲۷۹۰۳۸ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۲

آدرس: فارس- شيراز - بعد از زیرگذر صنایع كوچه ۳۶ بهداشت روبروی مجتمع تفریحی ییلاق

کدپستی: ۷۱۹۶۷۱۴۵۶۴

تلفن:۶۳۶۱۹۹۰ - ۶۲۴۰۲۸۱ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۳

آدرس: فارس- شيراز - شیراز، میدان معلم روبروی پمپ بنزین پلاك ۶۱

کدپستی: ۷۱۸۶۸۱۶۳۹۸

تلفن:۳۶۳۱۹۹۰۶ - ۳۶۳۱۹۹۰۷ - ۳۶۳۱۹۹۰۸ (۰۷۱)

نمابر: ۳۶۳۱۹۹۰۷ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۴

آدرس: فارس- شيراز - بلوار ایران - روبروی درب دانشكده علوم انسانی ( هنر و معماری جدید ) نبش خ دانای ۲ و ایران ۴ - قطعه ۶۰۵

کدپستی: ۷۱۹۹۳۳۵۹۱۸

تلفن:۶۴۱۸۵۵۲ - ۶۴۱۴۶۸۴ - ۶۴۱۴۶۸۵ (۰۷۱)

نمابر: ۶۴۱۴۶۸۵ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۵

آدرس: فارس- شيراز - ۴ راه معالی اباد - ابتدائی بلوار معالی - بعد از ساختمان مجتمع تجاری آفتاب طبقه فوقانی بانك مسكن شعبه معالی آباد واحد ۲۲

کدپستی: ۷۱۸۷۷۷۸۱۶۱

تلفن:۳۶۲۴۷۹۶۷ - ۳۶۲۳۷۱۲۳ - ۳۶۲۳۷۱۲۴ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۶

آدرس: فارس- شيراز - خیابان ساحلی غربی - نبش كوچه شماره ۲

کدپستی: ۷۱۴۳۶۳۸۱۳۸

تلفن:۳۲۲۵۴۰۷۲-۳۲۲۵۴۰۷۱ - ۳۲۲۵۴۰۷۳ - ۳۲۲۵۴۰۷۴ (۰۷۱)

نمابر: ۳۲۲۵۴۰۷۱ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۷

آدرس: فارس- شيراز - دروازه كازرون - بلوار سبویه -روبروی بانك ملی-نبش كوچه۱۱

کدپستی: ۷۱۶۴۷۹۶۵۶۹

تلفن:۳۷۳۶۷۲۶۷ - ۳۷۳۶۷۲۶۶ - ۳۷۳۸۹۱۲۴ (۰۷۱)

نمابر: ۳۷۳۸۹۱۲۴ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۲۸

آدرس: فارس- شيراز - روبروی درب اول پایگاه هوایی شیراز - خ فرصت شیرازی -بلوار ش نصیر زاده بین كوچه ۳و۵

کدپستی: ۷۱۵۷۸۱۴۵۸۱

تلفن:۳۷۲۰۰۰۰۲ - ۳۷۲۰۰۰۰۳ - ۳۷۲۰۲۱۵۴ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۱

آدرس: فارس- شيراز - خ قصردشت نبش فلسطین روبروی تامین اجتماعی شعبه یك طبقه دوم دفتر خدمات ارتباطی

کدپستی: ۷۱۳۴۶۱۶۴۱۸

تلفن:۳۲۳۵۱۸۹۸ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۲

آدرس: فارس- شيراز - شهرك گلستان فلكه اول ابتدای بلواركشاورز نبش كوچه۱۲كشاورز

کدپستی: ۷۱۸۹۸۶۷۷۵۵

تلفن:۳۶۲۰۵۳۳۶ - ۳۶۲۰۱۸۹۲ (۰۷۱)

نمابر: ۳۶۲۰۱۸۹۲ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۳

آدرس: فارس- شيراز - شیراز - بلوار عدالت جنوبی - اول بلوار دولت

کدپستی: ۷۱۶۸۸۹۸۸۱۹

تلفن:۳۸۲۵۷۷۴۱ - ۳۸۲۶۱۱۴۱ (۰۷۱)

نمابر: ۳۸۲۶۱۱۴۱ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۴

آدرس: فارس- شيراز - شیراز میدان قصر الدشت به سمت معالی آباد كوچه اول سمت چپ طبقه فوقانی سوپر بهاران پاساژ ارجمندی

کدپستی: ۷۱۸۷۸۴۶۱۴۹

تلفن:۳۶۳۱۱۱۱۲ - ۳۶۳۰۲۹۱۸ - ۳۶۳۱۴۱۸۹ (۰۷۱)

نمابر: ۳۶۳۰۲۹۱۸ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۶

آدرس: فارس- شيراز - خ آبیاری نبش ك ۱۲ جنب آش كازرونی

کدپستی: ۷۱۷۴۸۳۶۷۵۷

تلفن:۳۸۲۱۵۷۵۸ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۷

آدرس: فارس- شيراز - بلوار امیركبیر بعد از پل امام حسن مجتبی نرسیده به شهرك والفجر بین بانك مسكن و سپه ط ۱ واحد ۱

کدپستی: ۷۱۸۸۷۱۷۱۸۱

تلفن:۳۸۳۲۱۳۹۴ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۱۳۸

آدرس: فارس- شيراز - بلوار رحمت زیر پل رضوان جنب اموزشگاه رانندگی هلال ساختمان امیر ط اول

کدپستی: ۷۱۶۵۹۱۷۶۸۷

تلفن:۳۷۳۶۹۶۹۶ - ۳۷۳۶۹۹۹۹ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۱۲۳

آدرس: فارس- فراشبند - آدرس: فارس- فراشبند - میدان شهرداری - خیابان شهید یاسین عالیشوندی

کدپستی: ۷۴۷۷۱۵۷۱۴۵

تلفن:۳۸۷۵۸۱۰۰ - ۳۸۷۵۲۳۵۲ (۰۷۱)

نمابر: ۳۸۷۵۲۳۵۲ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۱۲۴

آدرس: فارس- فيروزآباد - خیابان جهاد شرقی روبروی بانك مسكن

کدپستی: ۷۴۷۱۷۸۷۶۳۹

تلفن:۳۸۷۳۶۴۶۵ (۰۷۱)

نمابر: ۳۸۷۳۳۵۸۱ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۲۱۱

آدرس: فارس- كازرون - كازرون - بلوار ارتش - روبروی اداره راهنمایی و رانندگی كوچه مدرسه موحد دفتر پلیس+۱۰

کدپستی: ۷۳۱۸۸۱۳۳۹۸

تلفن:۴۲۲۳۳۴۱۳ - ۴۲۲۴۰۶۹۶ (۰۷۱)

نمابر: ۴۲۲۳۳۴۱۳ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۲۸۱

آدرس: فارس- مرودشت - كمربندی قدس روبروی راهنمایی و رانندگی خ نگارستان

کدپستی: ۷۳۷۱۶۷۳۴۱۱

تلفن:۴۳۳۳۳۱۰۱ - ۴۳۳۴۲۹۴۶ - ۴۳۳۴۲۴۸۶ (۰۷۱)

نمابر: ۴۳۳۳۳۱۰۱ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۲۸۲

آدرس: فارس- مرودشت - مرودشت-۲۰متری امیر كبیر-۴ راه ۱ سمت راست -درب سوم

کدپستی: ۷۳۷۱۷۱۳۷۷۸

تلفن:۸۳۳۳۹۵۴۷ - ۸۳۳۳۸۳۷۱ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۲۹۱

آدرس: فارس- ارسنجان - شهرستان ارسنجان بلوار دانشگاه ،بعد از فلكه آموزش و پرورش

کدپستی: ۷۳۷۶۱۴۶۹۴۶

تلفن:۴۳۵۲۸۹۸۰ (۰۷۱)

نمابر: ۴۳۵۲۸۹۸۰ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۳۱۱

آدرس: فارس- فسا - میدان شاهزاده قاسم روبروی دبیرستان آسیه

کدپستی: ۷۴۶۱۷۱۶۵۵۶

تلفن:۵۳۳۴۵۵۳۴ - ۵۳۳۴۵۴۹۵ - ۵۳۳۴۵۴۹۶ (۰۷۱)

نمابر: ۵۳۳۴۵۵۳۴ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۳۲۱

آدرس: فارس- استهبان - استان آدرس: فارسشهرستان استهبان خ توحید جنب كمیته امداد امام خمینی(ره)

کدپستی: ۷۴۵۱۷۴۴۷۸۶

تلفن:۵۳۲۳۱۳۸۳ - ۵۳۲۳۱۳۸۳ - ۵۳۲۲۴۷۷۶ (۰۷۱)

نمابر: ۵۳۲۳۱۳۸۳ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۳۲۲

آدرس: فارس- داراب - استان فارس-داراب -بلوار جمهوری

کدپستی: ۷۴۸۱۶۶۷۷۳۴

تلفن:۷۳۰۱۳۷۲۷ - ۵۳۵۶۱۱۲۱ - ۵۳۵۶۳۳۲۴ (۰۷۱)

نمابر: ۵۳۵۶۱۱۲۱ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۳۲۴

آدرس: فارس- ني ريز - نی ریز بلوار پاسداران جنب نانوایی ك ش ۱۱

کدپستی: ۷۴۹۱۷۵۵۶۴۴

تلفن:۵۳۸۲۶۴۹۲ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۳۲۵

آدرس: فارس- زرين دشت - خیابان امام ره

کدپستی: ۷۴۸۶۱۱۷۱۷۳

تلفن:۵۳۷۲۰۶۷۴ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۵۱۱

آدرس: فارس- آباده - آباده -ابتدای بلوار سلمان فارسی

کدپستی: ۷۳۹۱۷۵۷۱۸۶

تلفن:۴۴۳۴۹۲۸۸ - ۴۴۳۶۱۹۰۴ (۰۷۱)

نمابر: ۴۴۳۴۹۲۸۸ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۵۲۱

آدرس: فارس- اقليد - شهرك ۱ چهار راه بنیاد مسكن نبش خیابان نهم حر غربی

کدپستی: ۷۳۸۱۹۷۹۴۵۸

تلفن:۴۴۵۵۲۰۶۸ - ۴۴۵۵۲۰۴۹ - ۴۴۵۵۲۰۶۹ (۰۷۱)

نمابر: ۴۴۵۵۲۰۴۹ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۵۲۲

آدرس: فارس- خرم بيد - شهرستان خرم بید-صفاشهر ناحیه یك خیابان ولی عصر جنب اداره پست

کدپستی: ۷۳۹۶۱۵۵۳۷۵

تلفن:۴۴۴۵۵۲۲۰ - ۴۴۴۵۵۲۲۱ (۰۷۱)

نمابر: ۴۴۴۵۵۲۲۰ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۵۲۳

آدرس: فارس- بوانات - آدرس: فارسبوانات -جنب مسجد صاحب الزمان (عج)

کدپستی: ۷۳۹۷۱۳۳۷۳۷

تلفن:۲۳۲۲۵۹۶۵ - ۲۴۷۱۴۰۹۵ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۸۱۱

آدرس: فارس- لارستان - لار - بین دوشهر بعد از فلكه امام خمینی جنب دانشكده علوم پزشكی نرسیده به پمپ بنزین صالح پور

کدپستی: ۷۴۳۱۹۸۹۳۵۲

تلفن:۲۲۴۴۰۷۷ - ۲۲۴۱۱۵۸ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۸۱۲

آدرس: فارس- لارستان - لارستان - شهر قدیم - جنب گلزار شهدا - ساختمان میقات

کدپستی: ۷۴۳۱۹۱۵۴۷۹

تلفن:۵۲۳۳۳۱۱۷ - ۵۲۳۳۳۱۱۰ - ۵۲۳۳۳۱۱۹ (۰۷۱)

نمابر: ۵۲۳۳۳۳۱۱۸ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۸۲۱

آدرس: فارس- نورآباد ممسني - شهرستان ممسنی بلوار امام جنب موسسه مالی واعتباری مهر

کدپستی: ۷۳۵۱۸۱۳۵۵۳

تلفن:۴۲۵۴۴۰۰۶ - ۴۲۵۴۴۰۰۷ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۸۲۲

آدرس: فارس- لامرد - لامر د بلوار شاهد روبروی ترمینال توحید جنب بیمه خدمات درمانی ساختمان جهانبانی

کدپستی: ۷۴۳۴۱۵۳۶۱۱

تلفن:۵۲۷۲۴۱۴۵ - ۵۲۷۲۵۱۸۳ - ۵۲۷۲۰۹۱۰ (۰۷۱)

نمابر: ۲۵۲۲۰۹۱۰ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۸۲۳

آدرس: فارس- لامرد - لامرد-خیابان ۱۵خرداد- كوچه شماره ۱ - جنب داروخانه دكتر تجرد - داخل كوچه (ساختمان قدیم گذرنامه)

کدپستی: ۷۴۳۴۱۶۳۳۱۳

تلفن:۵۲۷۲۵۳۵۶ - ۵۲۷۲۵۳۵۷ - ۵۲۷۲۳۹۹۶ (۰۷۱)

نمابر: ۵۲۷۲۵۳۵۷ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۸۲۵

آدرس: فارس- مهر - مهر-فلكه معلم-جنب بانك ملی

کدپستی: ۷۴۴۵۱۵۱۳۸۱

تلفن:۵۲۸۲۲۳۰۹ - ۶۵۲۲۳۰۹ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۹۱۲

آدرس: فارس- جهرم - بلوار چانبازان ك ش ۲۹ روبروی ساختمان تعویض پلاك

کدپستی: ۷۴۱۷۸۴۳۳۵۷

تلفن:۵۴۳۴۱۰۲۲ - ۵۴۳۴۱۰۲۳ - ۵۴۳۴۶۴۵۹ (۰۷۱)

نمابر: ۵۴۳۴۱۰۲۷ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۱۷۹۲۱

آدرس: فارس- قيرو كارزين - قیروكارزین بلوار امام علی

کدپستی: ۷۴۷۶۱۱۷۶۱۶

تلفن:۵۴۵۲۳۲۱۱ - ۵۴۵۲۳۶۴۶ (۰۷۱)

نمابر: ۵۴۵۲۳۶۴۶ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۱۱

آدرس: فارس- خرامه - خیابان ابوالفضل - جنب اداره كار - دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۷۳۴۴۱۸۴۳۱۶

تلفن:۳۲۷۲۷۱۷۴ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۱۲

آدرس: فارس- خنج - شهرستان خنج خ صاحبان قلم پلیس +۱۰

کدپستی: ۷۴۴۳۱۵۷۱۴۹

تلفن:۵۲۶۲۸۴۴۵ - ۵۲۶۲۸۴۴۶ - ۵۲۶۲۸۴۴۷ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۲۵

آدرس: فارس- سروستان - خ امام (ره) - محله حاج نظری - روبروی نیروی مقاومت بسیج سروستان-طبقه دوم

کدپستی: ۷۳۴۵۱۷۶۱۹۶

تلفن:۳۷۸۴۵۰۵۰ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۲۷

آدرس: فارس- كوار - بلوار امام خمینی خ هنرجو

کدپستی: ۷۳۴۶۱۴۳۳۹۵

تلفن:۳۷۸۲۹۲۸۱ - ۳۷۸۲۸۱۰۲ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۲۸

آدرس: فارس- فيروزآباد - م امام خمینی خ ۲۲ بهمن ك ۲ پ ۱۰

کدپستی: ۷۴۷۱۷۷۸۷۴۹

تلفن:۳۸۷۳۴۱۳۳ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۲۹

آدرس: فارس- سپيدان - خ امام خمینی

کدپستی: ۷۳۶۱۶۴۴۵۴۴

تلفن:۳۶۷۲۱۷۵۱ - ۳۶۷۲۱۷۰۵ (۰۷۱)

نمابر: ۳۶۷۲۱۷۰۵ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۱۳۱

آدرس: فارس- زرقان - بلوار بخشنده ك پیام ۹

کدپستی: ۷۳۴۱۶۴۹۴۶۱

تلفن:۴۲۲۰۵۷۳ - ۴۲۲۰۵۷۴ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۲۱۳

آدرس: فارس- كازرون - كازرون - خیابان شهید پزشكیان

کدپستی: ۷۳۱۶۷۴۵۹۹۱

تلفن:۴۲۲۳۳۱۸۹ - ۴۲۲۳۴۰۸۷ (۰۷۱)

نمابر: ۴۲۲۳۴۰۹۸ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۲۱۴

آدرس: فارس- كازرون - كازرون خیابان امام خمینی جنب اداره پست

کدپستی: ۷۳۱۷۷۶۳۸۶۵

تلفن:۴۲۲۴۹۶۲۵ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۲۲۱

آدرس: فارس- رستم - خ جمهوری اسلامی پشت ساختمان معراج

کدپستی: ۷۳۵۷۱۱۷۵۹۵

تلفن:۴۲۶۴۲۰۸۲ - ۴۲۶۴۲۰۸۳ (۰۷۱)

نمابر: ۴۲۶۴۲۰۸۲ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۲۹۲

آدرس: فارس- پاسارگاد - استان آدرس: فارسشهرستان پاسارگادسعادت شهر خیابان دانش روبه روی اداره كتابخانه های عمومی

کدپستی: ۷۳۷۴۱۳۷۳۸۸

تلفن:۴۳۵۶۴۸۸۵ - ۴۳۵۶۴۳۶۶ (۰۷۱)

نمابر: ۴۳۵۶۶۶۱۰ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۳۱۲

آدرس: فارس- فسا - میدان مصلی ابتدای بلوار شهید بهشتی نبش كوچه ۱۹ جنب داروخانه دكتر فیروزی

کدپستی: ۷۴۶۱۷۳۷۸۷۶

تلفن:۵۳۳۴۵۸۴۵ - ۵۳۳۵۵۶۹۱ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۳۲۶

آدرس: فارس- داراب - بلوار فرمانداری ساختمان قدیم دادگستری

کدپستی: ۷۴۸۱۷۴۳۷۴۹

تلفن:۵۳۵۲۶۰۲۹ - ۵۳۵۲۶۰۳۰ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۳۲۷

آدرس: فارس- داراب - خ دانشگاه بلوار جمهوری نبش خ امامت

کدپستی: ۷۴۸۱۶۶۵۶۹۸

تلفن:۲۶۲۳۱۷۸۴ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۸۲۶

آدرس: فارس- گراش - بلوار شهید ناصر سعادت روبروی سپاه

کدپستی: ۷۴۴۱۷۱۴۱۶۸

تلفن:۵۲۴۵۲۵۳۰ - ۵۲۴۵۲۵۳۱ (۰۷۱)

نمابر: ۵۲۴۵۲۵۳۲ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۹۱۳

آدرس: فارس- جهرم - بلوار امام خمینی میدان مولوی پل شهیدان دروگر رویروی كانون زبان معرفت

کدپستی: ۷۴۱۵۶۱۳۵۴۳

تلفن:۵۴۳۴۲۶۸۳ - ۳۳۴۲۶۸۲ (۰۷۱)

نمابر: ۳۳۴۲۶۸۳ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۲۹۱۴

آدرس: فارس- جهرم - جهرم – میدان سپاه- ابتدای خ.انقلاب

کدپستی: ۷۴۱۳۶۵۳۷۴۹

تلفن:۵۴۴۴۵۶۲۸ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۴۳۹۹۱۴۱

آدرس: فارس- شيراز - شیراز بلوار گلستان نبش خیابان معزی

کدپستی: ۷۱۷۶۷۸۴۳۳۸

تلفن:۳۷۳۰۰۲۵۱ - ۳۷۳۰۶۲۲۸ - ۳۷۳۲۶۰۱۱ (۰۷۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۷۱۴۴۴۲۱۱۱

آدرس: فارس- خشت - خشت خیابان شهدا

تلفن:۴۲۴۵۴۲۴۲ (۰۷۱)کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش املاک بهاران ساختمان تعمیرات موبایل تئاتر لبخند آفرینان پند کاسپین املاک آتیه بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
14385