دفاتر پلیس + 10 چهارمحال و بختیاری

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 چهارمحال و بختیاری

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۱۱۱

آدرس: چهارمحال و بختياری - شهركرد - شهركرد- میدان شهداء خیابان سعدی شرقی - كوچه ۲/۱ - پلاك ۱

کدپستی: ۸۸۱۴۶۳۳۳۷۹

تلفن:۳۳۳۵۱۴۸ (۰۳۸)

نمابر: ۳۳۴۳۳۶۰ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۱۱۲

آدرس: چهارمحال و بختياری - شهركرد - شهركرد- دروازه سامان- بین بانك ملت و تجارت

کدپستی: ۸۸۱۸۷۱۳۴۴۳

تلفن:۲۲۲۱۵۱۹ - ۲۲۲۰۱۴۸ - ۲۲۲۱۵۴۸ (۰۳۸)

نمابر: ۲۲۲۱۵۴۸ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۱۱۴

آدرس: چهارمحال و بختياری - شهركرد - خیابان فردوسی جنوبی نبش جهاراه امیركبیراول خیابان امیركبیر

کدپستی: ۸۸۱۷۷۶۶۸۶۱

تلفن:۳۲۲۷۸۱۰۱ - ۳۲۲۷۷۲۰۴ - ۳۲۲۷۸۱۰۲ (۰۳۸)

نمابر: ۳۲۲۷۷۲۰۴ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۱۱۵

آدرس: چهارمحال و بختياری - شهركرد - چهارمحال و بختیاری شهركرد میدان انقلاب

کدپستی: ۸۸۱۵۹۳۷۴۹۴

تلفن:۳۳۳۵۰۹۹۷ - ۳۳۳۵۱۱۶۹ - -- (۰۳۸)

نمابر: ۳۳۵۰۹۹۷ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۱۱۶

آدرس: چهارمحال و بختياری - شهركرد - خ امام بلوار ساحلی شرقی روبروی پل دانش

کدپستی: ۸۸۳۱۸۱۳۳۵۴

تلفن:۲۲۴۳۰۰۲۱ - ۲۲۴۳۰۰۲۲ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۳۸۲۱

آدرس: چهارمحال و بختياری - فارسان - فارسان خ طالقانی نرسیده به شهرداری

کدپستی: ۸۸۶۱۶۷۴۹۶۳

تلفن:۳۳۲۲۱۷۶۰ - ۳۳۲۲۱۷۶۱ (۰۳۸)

نمابر: ۳۳۲۲۱۷۶۱ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۳۸۲۲

آدرس: چهارمحال و بختياری - بروجن - بروجن - میدان امام خیابان تهران نبش كوچه ژاله پلاك ۱

کدپستی: ۸۸۷۱۹۴۶۸۹۴

تلفن:۳۴۲۲۹۴۵۵ - ۳۴۲۲۹۴۷۷ - ۳۴۲۲۹۴۸۸ (۰۳۸)

نمابر: ۳۴۲۲۹۴۲۳ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۳۸۲۳

آدرس: چهارمحال و بختياری - لردگان - چهارمحال و بختیاری - لردگان-میدان شهداء-روبروی اداره آموزش و پرورش

کدپستی: ۸۸۹۱۶۱۶۹۳۹

تلفن:۳۴۴۴۸۸۵۵ (۰۳۸)

نمابر: ۳۴۴۴۸۸۵۶ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۱۳۸۲۴

آدرس: چهارمحال و بختياری - اردل - خیابان شهید باهنر _پایین تر از فنی و حرفه ای

کدپستی: ۸۸۸۱۷۱۷۸۹۱

تلفن:۳۴۳۴۴۴۹۱ - ۳۴۳۴۴۴۹۲ - ۳۴۳۴۴۶۹۸ (۰۳۸)

نمابر: ۳۴۳۴۴۶۹۸ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۲۱۱۱

آدرس: چهارمحال و بختياری - كوهرنگ(چلگرد) - خ امام روبروی خوابگاه دخترانه كمیته امداد ره

کدپستی: ۸۸۶۵۱۱۸۸۸۵

تلفن:۳۳۶۲۳۲۱۱ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۲۶۴۱۱۱۲

آدرس: چهارمحال و بختياری - بروجن - استان چ و ب شهرستان بروجن - بلوار ملت جنوبی نبش ك شهید یوسف زاده

کدپستی: ۸۸۵۸۱۶۳۱۱۴

تلفن:۳۴۲۴۳۹۳۳ - ۳۴۲۴۳۹۳۴ (۰۳۸)

نمابر: ۳۴۲۴۳۹۳۴ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۲۶۴۶۱۱۱

آدرس: چهارمحال و بختياری - بن - استان چ وب شهرستان بن بلوار ولی عصر ساختمان اداره پست طبقه همكف

کدپستی: ۸۸۵۸۱۶۳۱۱۴

تلفن:۳۳۷۲۰۸۹۰ - ۳۳۷۲۰۸۹۲ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۲۸۲۵

آدرس: چهارمحال و بختياری - كيار (شلمزار) - خ انقلاب روبروی ادره پست

کدپستی: ۸۸۱۵۷۱۳۱۵۱

تلفن:۲۲۶۲۳۳۰۷ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۲۸۲۶

آدرس: چهارمحال و بختياری - لردگان - بلوار ش كلانتری روبروی اداره مخابرات

کدپستی: ۸۸۹۱۷۵۴۵۸۵

تلفن:۳۴۴۴۸۰۵۳ - ۴۱۴۹,۴۱۵۰ - ثبت نشده است۴۱۴۵ (۰۳۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۸۲۸۲۷

آدرس: چهارمحال و بختياری - سامان - سه راه قدس سر پل سه راه جنب پاساز سعیدی

کدپستی: ۸۸۱۸۷۳۴۳۸۸

تلفن:۳۵۲۶۹۹۹ - ۲۳۵۲۶۹۹۹ - ۲۲۴۴۰۶۷ (۰۳۸)

نمابر: ۲۳۵۲۶۹۹۶ (۰۳۸)کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش پوشاک سی گل املاک بهاران ساختمان دکه خبر پند کاسپین خبر بانو بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
2705