دفاتر پلیس + 10 كرمانشاه

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 كرمانشاه

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۱

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - بلوار طاق بستان ( شهید شیرودی ) نبش كوی ۱۱۵

کدپستی: ۶۷۱۴۹۴۶۳۷۵

تلفن:۳۴۲۱۶۱۷۰ - ۳۴۲۱۳۸۴۳ - ۳۴۲۱۳۸۴۳ (۰۸۳)

نمابر: ۳۴۲۱۶۱۷۰ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۳

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - آدرس: كرمانشاه -چهارراه وكیل آقا روبروی بانك ملت طبقه فوقانی شیشه بری توان كار

کدپستی: ۶۷۱۸۶۵۴۶۱۳

تلفن:۳۷۲۲۹۰۹۸ - ۳۷۲۸۶۳۹۲ - ۳۷۲۲۰۱۳۵ (۰۸۳)

نمابر: ۳۷۲۸۶۳۹۲ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۴

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - آدرس: كرمانشاه چهارراه مدرس جنب كفش بلا

کدپستی: ۶۷۱۳۷۵۳۸۵۶

تلفن:۷۲۲۰۱۱۴ - ۷۲۱۰۲۳۷ - ۷۲۱۰۲۳۶ (۰۸۳)

نمابر: ۷۲۲۰۱۱۴ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۵

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - آدرس: كرمانشاه - میدان آزادی-خیابان شهید صادقپور-ساختمان رضوان

کدپستی: ۶۷۱۴۶۱۳۱۵۵

تلفن:۳۸۲۲۷۹۶۱ - ۳۸۲۲۷۹۶۲ - ۳۸۲۲۷۹۸۱ (۰۸۳)

نمابر: ۳۸۲۲۷۹۶۲ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۶

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - ابتدای بلوارگلها ایستگاه دوم عدالت جنب بانك قوامین

کدپستی: ۶۷۱۵۹۱۵۷۵۷

تلفن:۳۴۲۳۷۱۰۰ - ۳۴۲۳۷۳۰۰ - ۳۴۲۳۸۲۰۰ (۰۸۳)

نمابر: ۳۴۲۳۸۱۰۰ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۷

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - الهیه ورودی شهرك بهداری

کدپستی: ۶۷۱۹۹۱۳۵۴۱

تلفن:۳۸۲۸۳۲۲۸ - ۳۸۲۸۳۲۲۵ - ۳۸۲۷۳۲۲۷ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۸

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - ۲۲ بهمن خیابان نوبهار چهارراه سی متری دوم ساختمان زاگرس

کدپستی: ۶۷۱۴۷۸۴۹۳۴

تلفن:۳۸۳۸۳۶۰۱ - ۳۸۳۸۳۶۰۲ - ۳۸۳۷۲۹۵۲ (۰۸۳)

نمابر: ۳۸۳۷۲۹۴۸ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۱۹

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - آدرس: كرمانشاه خیابان دلگشا

کدپستی: ۶۷۱۸۹۱۴۵۹۳

تلفن:۳۷۲۵۴۸۴۹ - ۳۷۲۵۳۸۳۹ - ۳۷۲۵۳۹۴۰ (۰۸۳)

نمابر: ۳۷۲۵۴۸۴۹ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۲۱

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - شهرك دولت آباد روبروی بانك تجارت بر خیابان

کدپستی: ۷۱۷۹۹۸۷۶۷۱

تلفن:۳۸۲۷۵۰۸۸ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۲۲

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - شهرك تعاون روبروی ایستگاه اتش نشانی نرسیده به ۴ راه رودكی

کدپستی: ۶۷۱۴۸۳۶۴۴۴

تلفن:۳۴۲۶۸۲۱۷ - ۳۴۲۶۸۲۱۹ - ۳۴۲۶۸۶۱۷ (۰۸۳)

نمابر: ۳۴۲۶۸۱۱۷ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۲۳

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - آدرس: كرمانشاه میدان آزادی -خیابان شهید صادقپور-جنب سرپرستی بانك قوامین

کدپستی: ۶۷۱۴۶۴۶۵۱۹

تلفن:۳۸۲۴۶۲۶۰ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۲۴

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - ۲۲بهمن -بلوار آل آقا (گذرنامه سابق)روبروی پمپ بنزین - خ فجر

کدپستی: ۶۷۱۴۶۷۶۵۶۹

تلفن:۳۸۳۵۴۲۷۱ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۱۲۵

آدرس: كرمانشاه - كرمانشاه - چهار راه راهنمایی ورانندگی بسمت شهیاد

کدپستی: ۶۷۱۵۶۴۳۵۹۴

تلفن:۳۸۲۱۰۴۶۰ - ۳۸۲۱۰۴۰۲ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۲۱

آدرس: كرمانشاه - اسلام آباد غرب - خیابان شهید چمران روبروی سپاه

کدپستی: ۶۷۶۱۹۷۳۱۱۵

تلفن:۴۵۲۴۱۱۰۲ (۰۸۳)

نمابر: ۴۵۲۴۱۱۰۲ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۲۲

آدرس: كرمانشاه - پاوه - پاوه -خ امام محمدغزالی-روبروی اداره پست

کدپستی: ۶۷۹۱۹۹۳۵۷۷

تلفن:۴۶۱۲۱۶۲۰ - ۴۶۱۲۱۶۲۳ (۰۸۳)

نمابر: ۴۶۱۲۴۹۵۷ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۲۳

آدرس: كرمانشاه - جوانرود - جوانرودمیدان فلسطین ابتدای خیابان۲۲بهمن

کدپستی: ۶۷۹۸۱۳۴۹۷۹

تلفن:۴۶۲۲۹۹۳۲ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۲۴

آدرس: كرمانشاه - روانسر - خیابان اصلی روانسر-روبروی بانك رفاه

کدپستی: ۶۷۹۶۱۴۶۸۳۳

تلفن:۶۵۲۵۵۱۱ - ۶۵۲۵۵۲۲ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۲۵

آدرس: كرمانشاه - هرسين - شهرستان هرسین -میدان استقلال -خ شهید مصطفی خمینی -

کدپستی: ۶۷۳۱۶۴۳۸۹۶

تلفن:۴۵۱۲۷۵۹۸ - ۴۵۱۲۷۵۹۸ - ۴۵۱۲۷۹۴۵ (۰۸۳)

نمابر: ۴۵۱۲۷۵۹۸ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۴۱

آدرس: كرمانشاه - سرپل ذهاب - ادرس خ راه كربلا چهارراه احمدبن اسحاق

کدپستی: ۶۷۷۱۶۱۳۷۱۹

تلفن:۲۲۲۸۴۶۳ - ۲۲۲۸۴۶۳ (۰۸۳)

نمابر: ۲۲۲۸۴۶۳ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۴۲

آدرس: كرمانشاه - قصر شيرين - خ معلم روبه روی هتل ژوان

کدپستی: ۶۷۸۱۸۶۳۳۳۳

تلفن:۴۲۲۱۱۶۹ - ۴۲۴۲۱۱۷۰ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۷۱

آدرس: كرمانشاه - كنگاور - بلوار انقلاب جنب فرمانداری روبروی مخابرات

کدپستی: ۶۷۴۱۶,۴۴۸۷۲

تلفن:۴۸۲۳۶۱۰۰ (۰۸۳)

نمابر: ۴۸۲۳۰۰۵۴ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۸۱

آدرس: كرمانشاه - صحنه - صحنه-خ مولوی جنب ك اقاقیا۱

کدپستی: ۶۷۴۶۱۳۴۸۷۷

تلفن:۴۸۳۲۷۴۱۱ (۰۸۳)

نمابر: ۴۸۳۲۷۵۹۵ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۱۸۳۸۳

آدرس: كرمانشاه - سنقر - میدان سپاه جنب اداره آموزش و پرورش ابتدای خیابان علامه طباطبایی

کدپستی: ۶۷۵۱۹۵۴۱۹۷

تلفن:۴۸۴۳۰۰۶۰ (۰۸۳)

نمابر: ۴۸۴۳۰۰۳۰ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۲۱۱۱

آدرس: كرمانشاه - دالاهو - شهرستان دالاهو كرند غرب خ ولیعصر جنب بانك مسكن

کدپستی: ۶۷۶۶۱۶۳۵۳۵

تلفن:۴۳۷۲۵۰۰۹ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۲۱۱۲

آدرس: كرمانشاه - گيلانغرب - خ شهدا

کدپستی: ۶۷۸۷۱۶۴۶۱۱

تلفن:۴۳۲۲۸۰۹۸ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۲۳۲۶

آدرس: كرمانشاه - ثلاث باباجاني - تازه آباد - میدان معلم خیابان فرهنگیان جنب ترمینال قدیم

کدپستی: ۶۷۷۷۱۱۳۴۹۵

تلفن:۴۶۷۲۵۲۳۳ - ۴۶۷۲۵۲۳۳ (۰۸۳)

نمابر: ۴۶۷۲۵۲۳۳ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۲۳۲۸

آدرس: كرمانشاه - اسلام آباد غرب - شهرستان اسلام آباد غرب -میدان امام خمینی - خیابان راه كربلا - جنب اداره مخابرات قدیم

کدپستی: ۶۷۶۱۶۱۳۳۹۴

تلفن:۴۵۲۲۸۹۱۵ - ۴۵۲۴۵۷۹۰ (۰۸۳)

نمابر: ۴۵۲۴۵۷۹۰ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۲۳۲۹

آدرس: كرمانشاه - پاوه - بلوار امام محمد غزالی روبروی صدا و سیما

کدپستی: ۶۷۹۱۸۹۸۵۱۹

تلفن:۲۷۲۲۸۲۰۹ (۰۸۳)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۳۲۳۳۱

آدرس: كرمانشاه - جوانرود - میدان بسیج بلوار انقلاب -جنب مسجد نور

کدپستی: ۶۷۹۸۱۸۳۶۴۶

تلفن:۴۶۲۲۱۸۸۹ - ۴۶۲۲۷۲۸۳ (۰۸۳)کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش پوشاک سی گل املاک بهاران ساختمان دکه خبر پند کاسپین خبر بانو بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
7919