دفاتر پلیس + 10 سیستان و بلوچستان

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 سیستان و بلوچستان

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۱۱۱

آدرس: سيستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدان - بلوار شهید طباطبایی ۱۶ - جنب معاونت راهنمائی و رانندگی استان

کدپستی: ۹۸۱۹۸۵۶۴۸۵

تلفن:۳۳۵۱۵۵۵۵ - ۳۳۵۰۷۱۷۵ - ۳۳۵۰۷۱۷۶ (۰۵۴)

نمابر: ۳۳۵۰۷۱۷۵ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۱۱۲

آدرس: سيستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدان سه راه پاسداران پشت اداره آب وفاضلاب داخل میلان ۵۰ متر جلوتر دور میدان سمت راست

کدپستی: ۹۸۱۶۶۵۹۹۶۵

تلفن:۳۳۴۴۶۳۱۷ - ۳۳۴۱۸۹۴۵ - ۳۳۴۱۱۸۲۸ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۱۱۴

آدرس: سيستان و بلوچستان - زاهدان - خیابان دانشگاه - جانبازان شهر زاهدان استان سیستان و بلوچستان

کدپستی: ۹۸۱۶۹۱۵۵۴۴

تلفن:۳۳۴۲۸۶۵۶ - ۳۳۴۲۵۵۵۴ - ۳۳۴۲۵۵۵۶ (۰۵۴)

نمابر: ۳۳۴۲۵۵۵۴ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۱۱۶

آدرس: سيستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدان خیابان امام خمینی(ره) شرقی حدفاصل مرادقلی وجامی امام ۱۹

کدپستی: ۹۸۱۶۷۳۳۴۴۸

تلفن:۳۳۲۵۲۵۱۰ - ۳۳۲۵۲۵۱۱ (۰۵۴)

نمابر: ۳۳۲۵۲۵۱۱ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۱۱۷

آدرس: سيستان و بلوچستان - زاهدان - خ بهشتی بین بهشتی ۲و ۳

کدپستی: ۹۸۱۳۷۶۵۴۹۶

تلفن:۳۳۲۵۱۸۱۵ - ۳۳۲۵۱۸۱۶ - ۳۳۲۵۱۸۱۳ (۰۵۴)

نمابر: ۳۳۲۵۱۸۱۴ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۱۱۸

آدرس: سيستان و بلوچستان - زاهدان - تقاطع بلوار مزاری و امام خمینی غربی - نبش امام خمینی ۶۴

کدپستی: ۹۸۱۸۶۱۶۸۷۱

تلفن:۳۳۵۱۲۶۶۱ - ۳۳۵۱۲۶۶۲ - ۳۳۵۱۲۶۶۳ (۰۵۴)

نمابر: ۳۳۵۱۲۶۶۲ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۱۱۹

آدرس: سيستان و بلوچستان - زاهدان - زیباشهر خ ویلا - حدفاصل تقاطع فرخی و رضوان

کدپستی: ۹۸۱۷۹۳۷۵۷۹

تلفن:۳۳۲۸۴۵۵۴ - ۳۳۲۸۸۵۶۰ (۰۵۴) 


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۵۴۲۱

آدرس: سيستان و بلوچستان - زابل - سیستان و بلوچستان - زابل –بلواركارگر-تقاطع فردوسی

کدپستی: ۹۸۶۱۶۴۷۳۵۳

تلفن:۳۲۲۲۸۱۲۲ - ۳۲۲۴۲۴۰۰ - ۳۲۲۳۳۹۴۹ (۰۵۴)

نمابر: ۳۲۲۲۸۱۲۲ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۵۴۳۱

آدرس: سيستان و بلوچستان - خاش - خیابان امام خمینی - خیابان فردوسی نبش فردوسی ۸ روبروی سالن ورزشی ۲۲ بهمن

کدپستی: ۹۸۹۱۹۱۵۷۹۸

تلفن:۳۳۷۱۶۵۵۰ - ۳۳۷۱۶۵۵۱ - ۳۳۷۱۶۵۵۲ (۰۵۴)

نمابر: ۳۳۷۱۶۵۵۲ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۵۴۴۲

آدرس: سيستان و بلوچستان - زهك - امام خمینی جنوبی پایین تر از ستاد نیروی انتظامی

کدپستی: ۹۸۷۱۹۱۷۶۴۶

تلفن:۳۲۶۱۲۹۹۸ - ۳۲۶۱۲۹۹۷ (۰۵۴)

نمابر: ۳۲۶۱۲۹۹۷ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۵۴۵۳

آدرس: سيستان و بلوچستان - چابهار - خیابان خیام روبروی بنیاد مسكن

کدپستی: ۹۹۷۱۶۴۳۵۳۵

تلفن:۳۵۳۲۲۲۴۸ - ۳۵۳۲۲۲۴۶ - ۳۵۳۲۲۲۴۷ (۰۵۴)

نمابر: ۳۵۳۲۲۲۴۸ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۵۴۶۲

آدرس: سيستان و بلوچستان - نيك شهر - نیك شهر خ ازادی بعد از راهنمایی و رانندگی

کدپستی: ۹۹۹۱۶۴۷۹۷۱

تلفن:۳۵۲۳۳۰۴۰ (۰۵۴)

نمابر: ۳۵۲۳۳۰۳۰ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۱۵۴۷۴

آدرس: سيستان و بلوچستان - ايرانشهر - م فردوسی تقاطع فردوسی درزاده

کدپستی: ۹۹۱۴۸۱۷۸۳۸

تلفن:۳۷۲۲۶۶۴۹ (۰۵۴)

نمابر: ۳۷۲۲۶۶۴۹ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۱۱۲

آدرس: سيستان و بلوچستان - ميرجاوه - میرجاوه -خیابان تفتان- روبه روی بانك تجارت

کدپستی: ۹۸۴۱۸۱۷۳۱۷

تلفن:۳۳۵۸۳۳۰۳ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۴۲۲

آدرس: سيستان و بلوچستان - هيرمند - هیرمند - خیابان امام خمینی

کدپستی: ۹۸۵۱۶۱۴۱۵۷

تلفن:۳۲۶۲۳۲۱۸ - ۳۲۶۲۳۲۱۹ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۴۲۳

آدرس: سيستان و بلوچستان - زابل - زابل خ هامون بخش نیروزب ‍ ‍‍‍‍ ۲۲۰

کدپستی: ۹۸۶۱۷۵۳۴۴۹

تلفن:۲۲۲۲۸۴۴۵ - ۲۲۲۲۸۴۴۶ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۴۲۴

آدرس: سيستان و بلوچستان - زابل - زابل خیابان طالقانی روبروی طالقانی ۳۳ جنب بانك رفاه مركزی نرسیده به چهارراه زهك

کدپستی: ۹۸۶۱۸۱۶۳۷۶

تلفن:۳۲۲۳۴۷۳۵ - ۵۵۴۲۷۳۹۲ (۰۵۴)

نمابر: ۳۲۲۳۴۷۳۵ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۴۵۴

آدرس: سيستان و بلوچستان - چابهار - بلوار شهید ریگی رو به رو ستاد فرماندهی نیرو انتظامی ساختمان هلال احمر طبقه اول (طبقه بالا اتكاء)

کدپستی: ۹۹۷۱۸۴۷۵۸۴

تلفن:۳۵۳۲۴۰۴۰ - ۳۵۳۲۴۰۴۲ - ۳۵۳۲۴۰۴۳ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۴۶۵

آدرس: سيستان و بلوچستان - كنارك - چابهار كنارك خیابان خاتم الانبیاء جنب مخابرات

کدپستی: ۹۹۸۱۸۱۷۸۵۱

تلفن:۳۵۳۸۲۳۱۸ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۴۶۶

آدرس: سيستان و بلوچستان - راسك - خ امام خمینی روبروی بنیاد مسكن محله احمد اباد

کدپستی: ۹۹۳۶۱۴۳۳۳۳

تلفن:۳۷۱۴۲۸۵۸ - ۳۷۱۴۲۸۵۸ (۰۵۴)

نمابر: ۳۷۱۴۲۸۵۸ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۴۸۴

آدرس: سيستان و بلوچستان - سيب سوران - سیب سوران بلوار معلم

کدپستی: ۹۹۶۱۶۱۷۱۴۳

تلفن:۳۷۶۹۴۴۶۵ (۰۵۴)

نمابر: ۳۷۶۹۴۴۶۵ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۴۸۵

آدرس: سيستان و بلوچستان - دلگان - میدان امام علی - جنب آموزش و پرورش

کدپستی: ۹۹۴۷۱۹۴۷۶۸

تلفن:۶۲۲۴۴۶۵ (۰۵۴)

نمابر: ۶۲۲۴۴۶۵ (۰۵۴)  


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۴۲۴۸۶

آدرس: سيستان و بلوچستان - سراوان - خ امام خمینی مسجد علی ابن ابیطالب

کدپستی: ۹۹۵۱۷۱۵۱۶۴

تلفن:۳۷۶۳۴۸۰۸ - ۳۷۶۳۴۸۲۴ - ۳۷۶۳۰۶۲۰ (۰۵۴)

نمابر: ۳۷۶۳۴۸۰۸ (۰۵۴)  کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش املاک بهاران ساختمان تعمیرات موبایل تئاتر لبخند آفرینان املاک آتیه بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
7519