دفاتر پلیس + 10 خراسان شمالی

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 خراسان شمالی

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۸۴۱۱۱

آدرس: خراسان شمالی - بجنورد - بجنورد- امام خمینی غربی-بین میدان مادرومیدان دولت-روبروی دوشنبه بازارسابق

کدپستی: ۹۴۱۴۹۳۳۷۶۱

تلفن: ۳۲۲۳۲۲۵۵ - ۳۲۲۴۴۷۵ (۰۵۸)

نمابر: ۳۲۲۳۲۲۵۵ (۰۵۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۸۴۱۱۴

آدرس: خراسان شمالی - بجنورد - بجنورد -امام خمینی غربی -حدفاصل ۱۵خردادومیدان كارگر -روبروی بانك ملی شعبه امام خمینی نبش كوچه یاس

کدپستی: ۹۴۱۵۷۶۶۱۵۳

تلفن: ۳۲۲۴۰۳۹۵ - ۳۲۲۳۳۳۰۱ (۰۵۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۸۴۱۱۶

آدرس: خراسان شمالی - بجنورد - ۱۷ شهریور شمالی كوچه احمد زاده كلات

کدپستی: ۹۴۱۵۷۳۵۵۶۱

تلفن: ۲۲۴۹۴۲۳ - ۲۲۴۸۲۶۸ (۰۵۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۸۴۵۷۲۱

آدرس: خراسان شمالی - اسفراين - خیابان مطهری ابتدای خ خیام پ۱۰

کدپستی: ۹۶۶۱۶۳۶۴۷۳

تلفن: ۷۲۳۴۶۱۲ - ۷۲۳۴۶۱۱  (۰۵۸)

نمابر: ۵۷۲۳۴۶۱۲ (۰۵۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۸۴۵۸۵۲

آدرس: خراسان شمالی - مانه و سملقان - مانه و سملقان –آشخانه –چهار راه شهرداری – خ مطهری غربی – نبش كوچه شهید مقدسی

کدپستی: ۹۴۵۱۷۳۵۱۱۳

تلفن: ۴۲۲۶۱۴۶ - ۴۲۲۸۱۶۱ - ۴۲۲۸۱۶۲  (۰۵۸)

نمابر: ۴۲۲۸۱۶۲ (۰۵۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۸۴۵۸۵۴

آدرس: خراسان شمالی - شيروان - خیابان امام خمینی - حاشیه چهاراه قائم - جنب بانك صادرات

کدپستی: ۹۴۶۱۸۳۷۱۳۹

تلفن: ۶۲۳۴۲۱۲ - ۶۲۳۱۴۳۹ - ۶۲۲۵۰۹۹  (۰۵۸)

نمابر: ۶۲۲۵۰۹۹ (۰۵۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۸۴۵۸۵۵

آدرس: خراسان شمالی - فاروج - خراسان شمالی- فاروج-شهید موفق۲ كوچه شهید فراهی اواسط كوچه بعداز كافی نت پدیده

کدپستی: ۹۴۸۱۹۱۹۶۵۱

تلفن: ۸۲۲۶۲۰۹ - ۸۲۲۶۲۱۰ (۰۵۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۸۴۵۸۵۸

آدرس: خراسان شمالی - جاجرم - جاجرم خ معلم نبش معلم ۱۴

کدپستی: ۹۴۴۱۷۴۷۴۷۴

تلفن: ۳۲۲۶۲۱۰  (۰۵۸)

نمابر: ۵۳۲۲۶۲۱۰ (۰۵۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۸۵۱۱۲

آدرس: خراسان شمالی - بجنورد - بلوار مدرس میدان دفاع مقدس روبروی استانداری جنب سوپری

کدپستی: ۹۴۱۴۸۵۷۱۵۵

تلفن: ۳۲۲۵۵۰۵۵ - ۳۲۲۶۰۳۳۴ - ۳۲۲۶۰۳۳۷ (۰۵۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۸۵۱۱۳

آدرس: خراسان شمالی - شيروان - آدرس: خراسان شمالی - شیروان - انتهای خیابان آیت كاشانی - خیابان ساحلی - جنب دانشگاه علمی كاربردی

کدپستی: ۹۴۶۱۹۱۱۱۱۱

تلفن: ۳۶۲۱۷۷۲۹ - ۳۶۲۱۷۷۳۰ (۰۵۸)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۵۸۵۸۵۹

آدرس: خراسان شمالی - گرمه - ابتدای بلوار امام رضا روبروی نمایندگی سایپا

کدپستی: ۹۴۳۱۷۱۳۷۶۱

تلفن: ۳۲۵۰۴۹۰۶ - ۳۲۵۰۴۹۰۷ - ۳۲۵۰۴۹۰۷  (۰۵۸)

نمابر: ۳۲۵۰۴۹۰۶ (۰۵۸)کد امنیتی را وارد نمایید.


1074