دفاتر پلیس + 10 ايلام

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 ايلام

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۱۱۱

آدرس: ايلام - ايلام -  انتهای خیابان رسالت - روبروی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی

کدپستی: ۶۹۳۱۹۶۷۹۸۵

تلفن: ۳۳۶۴۳۵۱ - ۳۳۶۴۳۵۳ (۰۸۴)

نمابر: ۳۳۶۴۳۵۱ (۰۸۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۱۱۲

آدرس: ايلام - ايلام -  میدان شهید كشوری . بلوار شهید بهشتی . روبروی صداوسیما

کدپستی: ۶۹۳۱۱۶۳۳۸۵

تلفن: ۲۲۳۱۵۹۵ - ۲۲۳۰۵۳۸ (۰۸۴)

نمابر: ۲۲۳۱۵۹۵ (۰۸۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۱۱۳

آدرس: ايلام - ايلام -  ایلام- خیابان ۲۴ متری ولیعصر عج روبروی پست بانك

کدپستی: ۶۹۳۱۸۴۴۷۴۱

تلفن: ۳۳۳۳۶۴۳۴۰ - ۳۳۳۳۶۴۳۴۲ (۰۸۴)

نمابر: ۳۳۳۳۶۴۳۴۰ (۰۸۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۱۱۵

آدرس: ايلام - ايلام -  پیام نور بلوار تعمیر كاری

کدپستی: ۶۹۳۱۱۳۶۶۱۵

تلفن: ۳۲۲۲۲۰۰۸ (۰۸۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۸۴۲۲

آدرس: ايلام -  دره شهر - دره شهر- كوی شهید مطهری –بلوار شهید فهمیده- جنب مسجد امیرالمؤمنین

کدپستی: ۶۹۶۱۹۴۴۴۸۹

تلفن: ۳۵۲۲۴۶۲۳ - ۳۵۲۲۸۱۷۱ - ۳۵۲۲۵۶۱۵ (۰۸۴)

نمابر: ۳۵۲۲۴۶۲۳ (۰۸۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۸۴۲۳

آدرس: ايلام -  شيروان و چرداول - سرابله -بلوار بسیج -روبروی سازمان تامین اجتماعی

کدپستی: ۶۹۵۱۹۴۳۸۱۸

تلفن: ۳۴۲۲۵۲۱۵ - ۳۴۲۲۵۲۱۴ (۰۸۴)

نمابر: ۳۴۲۲۵۲۱۵ (۰۸۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۸۴۲۴

آدرس: ايلام -  دهلران - دهلران- م انقلاب- خ وحدت پلاك ۱۰

کدپستی: ۶۹۸۱۶۱۵۱۸۴

تلفن: ۷۲۲۰۴۲۲ (۰۸۴)

نمابر: ۷۲۲۹۵۵۶ (۰۸۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۸۴۲۵

آدرس: ايلام -  آبدانان - خ ۲۲ بهمن - تقاطع ولی عصر

کدپستی: ۶۹۷۱۶۳۵۴۴۹

تلفن: ۳۳۶۲۷۸۶۶ - ۳۳۶۲۹۰۳۶ (۰۸۴)

نمابر: ۳۳۶۲۷۸۶۶ (۰۸۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۸۴۲۶

آدرس: ايلام -  مهران - مهران میدان امام بلوار جانبازان

کدپستی: ۶۹۹۱۶۳۱۱۵۴

تلفن: ۳۳۸۲۶۴۳۱ - ۳۳۸۲۴۶۳۰ (۰۸۴)

نمابر: ۳۳۸۲۶۴۳۱ (۰۸۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۸۴۲۷

آدرس: ايلام -  ايوانغرب - چهار راه مالیات - خیابان شهید رجائی -جنب ضلع غربی فرمانداری

کدپستی: ۶۹۴۱۷۴۸۷۳۷

تلفن: ۲۳۲۳۳۱۹۹ (۰۸۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۲۱۱۱

آدرس: ايلام -  ملكشاهي - شهرستان ملكشاهی بلوار ولیعصر

کدپستی: ۶۹۹۷۱۳۷۷۷۳

تلفن: ۳۳۸۵۲۰۷۴ (۰۸۴)

نمابر: ۳۳۸۵۳۱۸۵ (۰۸۴)کد امنیتی را وارد نمایید.


640