دفاتر پلیس + 10 ايلام

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 ايلام

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۱۱۱

آدرس: ايلام - ايلام -  انتهای خیابان رسالت - روبروی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی

کدپستی: ۶۹۳۱۹۶۷۹۸۵

تلفن: ۳۳۶۴۳۵۱ - ۳۳۶۴۳۵۳ (۰۸۴)

نمابر: ۳۳۶۴۳۵۱ (۰۸۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۱۱۲

آدرس: ايلام - ايلام -  میدان شهید كشوری . بلوار شهید بهشتی . روبروی صداوسیما

کدپستی: ۶۹۳۱۱۶۳۳۸۵

تلفن: ۲۲۳۱۵۹۵ - ۲۲۳۰۵۳۸ (۰۸۴)

نمابر: ۲۲۳۱۵۹۵ (۰۸۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۱۱۳

آدرس: ايلام - ايلام -  ایلام- خیابان ۲۴ متری ولیعصر عج روبروی پست بانك

کدپستی: ۶۹۳۱۸۴۴۷۴۱

تلفن: ۳۳۳۳۶۴۳۴۰ - ۳۳۳۳۶۴۳۴۲ (۰۸۴)

نمابر: ۳۳۳۳۶۴۳۴۰ (۰۸۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۱۱۵

آدرس: ايلام - ايلام -  پیام نور بلوار تعمیر كاری

کدپستی: ۶۹۳۱۱۳۶۶۱۵

تلفن: ۳۲۲۲۲۰۰۸ (۰۸۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۸۴۲۲

آدرس: ايلام -  دره شهر - دره شهر- كوی شهید مطهری –بلوار شهید فهمیده- جنب مسجد امیرالمؤمنین

کدپستی: ۶۹۶۱۹۴۴۴۸۹

تلفن: ۳۵۲۲۴۶۲۳ - ۳۵۲۲۸۱۷۱ - ۳۵۲۲۵۶۱۵ (۰۸۴)

نمابر: ۳۵۲۲۴۶۲۳ (۰۸۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۸۴۲۳

آدرس: ايلام -  شيروان و چرداول - سرابله -بلوار بسیج -روبروی سازمان تامین اجتماعی

کدپستی: ۶۹۵۱۹۴۳۸۱۸

تلفن: ۳۴۲۲۵۲۱۵ - ۳۴۲۲۵۲۱۴ (۰۸۴)

نمابر: ۳۴۲۲۵۲۱۵ (۰۸۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۸۴۲۴

آدرس: ايلام -  دهلران - دهلران- م انقلاب- خ وحدت پلاك ۱۰

کدپستی: ۶۹۸۱۶۱۵۱۸۴

تلفن: ۷۲۲۰۴۲۲ (۰۸۴)

نمابر: ۷۲۲۹۵۵۶ (۰۸۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۸۴۲۵

آدرس: ايلام -  آبدانان - خ ۲۲ بهمن - تقاطع ولی عصر

کدپستی: ۶۹۷۱۶۳۵۴۴۹

تلفن: ۳۳۶۲۷۸۶۶ - ۳۳۶۲۹۰۳۶ (۰۸۴)

نمابر: ۳۳۶۲۷۸۶۶ (۰۸۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۸۴۲۶

آدرس: ايلام -  مهران - مهران میدان امام بلوار جانبازان

کدپستی: ۶۹۹۱۶۳۱۱۵۴

تلفن: ۳۳۸۲۶۴۳۱ - ۳۳۸۲۴۶۳۰ (۰۸۴)

نمابر: ۳۳۸۲۶۴۳۱ (۰۸۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۱۸۴۲۷

آدرس: ايلام -  ايوانغرب - چهار راه مالیات - خیابان شهید رجائی -جنب ضلع غربی فرمانداری

کدپستی: ۶۹۴۱۷۴۸۷۳۷

تلفن: ۲۳۲۳۳۱۹۹ (۰۸۴)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۸۴۲۱۱۱

آدرس: ايلام -  ملكشاهي - شهرستان ملكشاهی بلوار ولیعصر

کدپستی: ۶۹۹۷۱۳۷۷۷۳

تلفن: ۳۳۸۵۲۰۷۴ (۰۸۴)

نمابر: ۳۳۸۵۳۱۸۵ (۰۸۴)کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش املاک بهاران ساختمان تعمیرات موبایل دکه خبر پند کاسپین خبر بانو بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
2566