دفاتر پلیس + 10 اصفهان

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 اصفهان

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۱۳

آدرس: اصفهان - اصفهان - اصفهان - خ آزادگان -چهارراه فرایبورگ-ابتدای خ مصلی-روبروی سیلو-نبش بن بست اول-ط اول

کدپستی: ۸۱۶۴۹۱۳۱۶۳

تلفن: ۶۶۱۷۲۰۰ - ۶۶۱۷۲۰۱ - ۶۶۱۷۲۰۲(۰۳۱) 

نمابر: ۶۶۱۷۲۰۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۱۴

آدرس: اصفهان - اصفهان - اصفهان - خ جی - قبل از چهار راه پروین - نبش كوچه ظفر- روبروی داروخانه دكتر یزدی

کدپستی: ۸۱۵۶۸۵۴۹۹۴

تلفن: ۳۲۲۹۹۶۶۴ - ۳۲۲۹۰۰۵۸ - ۳۲۲۹۹۶۶۳ (۰۳۱)

نمابر: ۳۲۲۸۶۰۱۷ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۱۵

آدرس: اصفهان - اصفهان - اصفهان - خ بزرگمهر چهار راه نورباران روبروی بانك صادرات دفتر خدمات الكترونیك انتظامی بزرگمهر

کدپستی: ۸۱۵۴۸۱۴۸۶۱

تلفن: ۳۲۶۴۲۰۱۹ - ۳۲۶۶۱۳۳۱ (۰۳۱)

نمابر: ۳۲۶۴۲۰۱۹ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۱۶

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - اصفهان- خیابان نشاط جنب چهار راه فرشادی

کدپستی: ۸۱۵۴۶۵۳۱۹۴

تلفن: ۳۲۶۶۴۰۲۱ - ۳۲۶۶۴۰۲۲ (۰۳۱)

نمابر: ۳۲۶۶۴۰۲۱ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۱۸

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - اصفهان خ پروین بعد از چهارراه شیخ طوسی به سمت آتش نشانی كنار گذر كوی انقلاب ۱۰۱ پ ۲

کدپستی: ۸۱۹۸۹۹۳۳۳۹

تلفن: ۳۵۵۹۴۹۵۱ - ۳۵۵۹۴۹۵۲ (۰۳۱)

نمابر: ۳۵۵۹۴۹۵۱ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۱۹

آدرس: اصفهان - اصفهان - اصفهان - میدان شهدا - ابتدای كاوه - نبش خ آیت اله ادیب(مدرس) جنب ایستگاه مترو

کدپستی: ۸۱۴۸۹۷۳۱۳۳

تلفن: ۳۴۴۶۱۶۸۵ - ۳۴۴۷۳۳۴۷ - ۳۴۴۵۳۳۴۶ (۰۳۱)

نمابر: داخلي ۴ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۲۳

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - بلواركشاورز _ حدفاصل سه راه سیمین و تقاطع اتوبان _ روبروی بانك تجارت

کدپستی: ۸۱۷۴۸۶۹۸۶۱

تلفن: ۳۷۷۷۲۱۲۷ - ۳۷۷۶۷۰۸۳ (۰۳۱)

نمابر: ۳۷۷۷۲۱۲۷ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۲۴

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - اصفهان-خیابان رباط دوم مابین فرعی ۷ و۹ جنب شیرینی مادر ساختمان نقشینه طبقه اول

کدپستی: ۸۱۹۶۸۱۵۶۷۷

تلفن: ۳۴۳۹۴۰۵۷ - ۳۴۳۹۴۰۵۸ - ۳۴۳۹۴۰۵۹ (۰۳۱)

نمابر: ۳۴۳۹۴۰۵۸ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۲۵

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - اصفهان خیابان ارتش نرسیده به پل حسین آباد نبش سجادیه ۴

کدپستی: ۸۱۷۴۷۶۷۶۶۱

تلفن: ۳۶۲۵۷۸۵۷ - ۳۶۲۵۷۹۲۳ - ۳۶۲۸۶۰۹۴ (۰۳۱)

نمابر: ۳۶۲۵۷۸۵۷ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۲۷

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - میدان قدس - ابتدای خیابان مدرس - روبروی بیمارستان فیض۳۱۱۱۲۷

کدپستی: ۸۱۹۹۷۴۴۸۱۶

تلفن: ۳۴۴۸۸۲۲۲ - ۳۴۴۸۸۳۳۳ (۰۳۱)

نمابر: ۳۴۴۸۸۳۳۳ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۲۸

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - اصفهان خیابان جی خیابان شهدای ستار جنب آموزشگاه زبان صفاهان

کدپستی: ۸۱۵۹۱۵۸۵۷۳

تلفن: ۳۵۲۴۵۵۱۱ - ۳۵۲۴۵۵۲۲ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۲۹

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - اصفهان خیابان طیب مقابل شیرینی سرای خورشید

کدپستی: ۸۱۳۶۷۴۷۵۸۹

تلفن: ۳۲۳۶۲۰۰۵ - ۳۲۳۶۲۰۰۶ (۰۳۱)

نمابر: ۳۲۳۶۴۰۰۹ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۱

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - سپاهان شهر-میدان غدیر-مجتمع عقیق چهار-طبقه اول-واحد۵

کدپستی: ۸۱۷۹۹۱۱۱۱۱

تلفن: ۳۶۵۱۲۳۰۰ - ۳۶۵۱۲۴۰۰ - ۳۶۵۱۸۱۳۱ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۲

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - چهارراه جهاد ابتدای بلوار آتشگاه مجتمع تجاری فردوسی ط اول واحد ۴

کدپستی: ۸۱۸۵۷۷۷۳۵۳

تلفن: ۳۷۷۳۶۴۶۰ - ۳۷۷۲۶۲۹۴ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۳

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - اصفهان خیابان امام خمینی قبل از ورودی خانه اصفهان جنب بانك مسكن

کدپستی: ۸۱۳۹۹۵۹۸۴۵

تلفن: ۳۳۳۳۸۰۰۴ (۰۳۱)

نمابر: ۳۳۳۳۸۰۰۴ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۴

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - اصفهان میدان جمهوری اسلامی جنب بانگ مسكن كوچه شهید شهبازی

کدپستی: ۸۱۸۹۶۱۳۵۱۴

تلفن: ۳۳۳۷۲۰۶۸ - ۳۳۳۷۲۰۶۹ (۰۳۱)

نمابر: ۳۳۳۷۲۰۶۸ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۵

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - خ وحید ابتدای خ رودكی - جنب امام زاده محسن - پلاك ۶۲

کدپستی: ۸۱۷۶۸۶۵۹۵۳

تلفن: ۳۷۸۶۶۰۰۹ (۰۳۱)

نمابر: ۳۷۸۶۷۱۶۳ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۶

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - خیابان زینبیه نرسیده به چهارراه عاشق اصفهانی جنب ورزشگاه بهمن

کدپستی: ۸۱۹۷۷۹۷۸۶۵

تلفن: ۳۵۶۴۱۵۶۳ - ۳۵۶۴۱۷۲۱ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۷

آدرس: اصفهان - رهنان - اصفهان رهنان خ شریف غربی نرسیده به خیابان كهندژ روبروی اداره برق

کدپستی: ۸۱۸۷۹۷۳۴۹۵

تلفن: ۳۷۳۵۰۱۳۰ - ۳۷۳۹۴۸۲۰ - ۳۷۳۸۳۶۳۵ (۰۳۱)

نمابر: ۳۷۳۸۳۶۳۵ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۸

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - خ سجاد ۲۰ متر قبل از زیر گذر شهدا پلیس +۱۰

کدپستی: ۸۱۶۵۹۵۵۳۵۳

تلفن: ۳۶۶۰۲۵۸۵ - ۳ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۳۹

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - خ بهارستان خ الفت خ ایثارشمالی مجتمع تجاری نوروزی

کدپستی: ۸۱۴۳۱۴۹۳۷۶

تلفن: ۳۶۸۲۱۰۰۲ - ۳۶۸۲۱۰۰۲ - ۳۶۸۲۱۰۰۲ (۰۳۱)

نمابر: ۳۶۸۲۲۵۲۴ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۴۱

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - بخش كوهپایه خ شهید قدوسی جنب نمایشگاه اتومبیل مجنون

کدپستی: ۸۳۷۱۸۱۳۱۸۵

تلفن: ۴۶۴۲۴۵۲۰ - ۴۶۴۲۴۵۲۰ - ۴۶۴۲۴۵۲۰ (۰۳۱)

نمابر: ۴۶۴۲۴۵۴۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۴۲

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - خ اشراق رو به وری بازار بزرگ اشراق

کدپستی: ۸۱۹۳۹۵۱۴۱۵

تلفن: ۳۴۵۰۰۰۱۷ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۱۴۳

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - انتهای خیابان هشت بهشت شرقی خ نیروی جنوبی سه راه آزادی

کدپستی: ۸۱۵۷۹۵۸۷۵۳

تلفن: ۳۲۶۶۷۵۷۳ - ۳۲۶۶۷۵۷۴ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۱۲۱

آدرس: اصفهان - خميني شهر - اصفهان -خمینی شهر - بلوار امیركبیر -مقابل سازمان اتوبوسرانی -داخل خیابان سفیر امید مجتمع فرهنگ

کدپستی: ۸۴۱۸۷۳۵۴۸۳

تلفن: ۳۳۵۱۵۰۰۵ - ۳۳۵۱۵۰۰۶ (۰۳۱)

نمابر: ۳۳۵۱۵۰۰۵ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۱۲۲

آدرس: اصفهان - خميني شهر - خمینی شهر - بلوار آزادگان - نبش ك ش داورپناه - ساختمان كوثر

کدپستی: ۸۴۱۵۶۱۶۵۳۱

تلفن: ۳۳۶۰۳۵۵۵ - ۳۳۶۰۳۵۵۶ - ۳۳۶۰۳۵۵۷ (۰۳۱)

نمابر: ۳۳۶۰۳۵۵۶ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۱۲۳

آدرس: اصفهان - دولت آباد برخوار - دولت آباد - بلوار جانبازان-جنب بوستان نماز-رضوی۱ پ ۱۳۰

کدپستی: ۸۳۴۱۷۶۳۵۸۶

تلفن: ۴۵۸۲۹۳۹۴ - ۴۵۸۲۹۳۶۳ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۱۲۴

آدرس: اصفهان - درچه - خیابان ایت الله درچه ای –روبروی دبستان مصطفی خمینی

کدپستی: ۸۴۳۱۷۵۹۷۹۳

تلفن: ۳۳۷۶۷۱۱۰ - ۳۳۷۶۷۱۱۱ (۰۳۱)

نمابر: ۳۳۷۶۷۱۱۱ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۲۲۴

آدرس: اصفهان - تيران و كرون - بلوار امام خمینی كوی امیركبیر (كوچه مخابرات قدیم ) ساختمان بنت الهدی

کدپستی: ۸۵۳۱۶۱۴۷۷۶

تلفن: ۴۲۲۲۰۵۲۰ (۰۳۱)

نمابر: ۴۲۲۲۰۷۵۵ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۲۳۱

آدرس: اصفهان - نائين - نائین - بلوار بعثت - نبش خیابان قدوسی - ساختمان مهر -دفتر خدمات الكترونیك انتظامی

کدپستی: ۸۳۹۱۸۵۸۶۱۶

تلفن: ۴۶۲۶۱۰۰۰ - ۴۶۲۶۱۰۰۱ - ۴۶۲۵۹۵۸۴ (۰۳۱)

نمابر: ۴۶۲۵۹۵۸۴ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۲۴۱

آدرس: اصفهان - خور و بيابانك - شهرستان خوروبیابانك-خیابان كمربندی- شهرك ولیعصر- كوچه نرگس-پلاك ۳۸۱

کدپستی: ۸۳۶۱۶۷۴۴۵۴

تلفن: ۴۶۳۲۴۸۴۸ - ۴۶۳۲۴۶۰۶ (۰۳۱)

نمابر: ۴۶۳۲۴۶۰۵ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۱۲

آدرس: اصفهان - نجف آباد - نجف آباد خیابان شریعتی روبروی خیابان رسالت جنب خیابان آبشار

کدپستی: ۸۵۱۴۸۶۶۹۴۱

تلفن: ۴۲۷۴۱۹۰۰ - ۴۲۷۴۱۹۰۱ (۰۳۱)

نمابر: ۴۲۷۴۱۹۰۲ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۱۳

آدرس: اصفهان - نجف آباد - خ شریعتی بعد از چهارراه الله اكبر نبش خیابان بوستان

کدپستی: ۸۵۱۳۶۶۸۴۳۳

تلفن: ۴۲۶۴۷۰۱۰ - ۴۲۶۴۷۰۱۱ (۰۳۱)

نمابر: ۴۲۶۱۳۲۲۸ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۴۱

آدرس: اصفهان - زرين شهر - زرین شهر - خیابان امام شمالی خ جام جم جنب سینما

کدپستی: ۸۴۷۱۸۶۷۳۸۱

تلفن: ۵۲۲۱۰۱۸۰ - ۵۲۲۲۹۰۴۵ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۵۲

آدرس: اصفهان - مباركه - بلوار شریعتی - ابتدای خیابان شهید باهنر - پلاك ۷

کدپستی: ۸۴۸۱۹۶۵۶۸۷

تلفن: ۵۲۴۱۷۷۷۰ - ۵۲۴۱۲۲۶۶ - ۵۲۴۴۰۹۰۱ (۰۳۱)

نمابر: ۵۲۴۱۷۷۷۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۵۳

آدرس: اصفهان - لنجان - زرین شهر-خ رجایی- بلوار معراج- جنب فرمانداری لنجان

کدپستی: ۸۴۷۱۷۹۳۱۸۶

تلفن: ۵۲۲۷۲۰۷۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۵۴

آدرس: اصفهان - فلاورجان - فلاورجان كلیشاد -بلوار شهید مطهری-ابتدای بلوار شهید با هنر تقاطع اول

کدپستی: ۸۴۵۶۱۱۶۱۷۵

تلفن: ۳۷۴۸۸۲۰۳ (۰۳۱)

نمابر: ۳۷۴۸۸۲۰۳ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۳۵۵

آدرس: اصفهان - فلاورجان - بلوار توحید كوچه شهید اسماعیل سعیدی نبش كوچه

کدپستی: ۸۴۵۱۱۴۵۴۹۷

تلفن: ۳۷۴۲۸۴۴۴ - ۳۷۴۳۰۵۶۲ - ۳۷۴۲۸۴۴۵ (۰۳۱)

نمابر: ۳۷۴۲۸۴۴۵ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۵۷۱

آدرس: اصفهان - فريدن - اصفهان -فربدن -داران-بلوار آیت اله طالقانی

کدپستی: ۸۵۶۱۸۱۴۴۷۳

تلفن: ۵۷۲۲۸۰۲۲ - ۵۸۷۴۲۲۷۶ (۰۳۱)

نمابر: ۵۷۲۲۸۰۲۲ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۶۱۱

آدرس: اصفهان - كاشان - كاشان- بلوار نماز -نرسیده به خیابان امام-جنب كوچه اذان ۱۲

کدپستی: ۸۷۱۶۶۵۴۸۳۸

تلفن: ۵۵۴۶۹۱۰۲ - ۵۵۴۶۵۵۹۴ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۶۱۳

آدرس: اصفهان - كاشان - بلوار ش خادمی روبروی فرمانداری

کدپستی: ۸۷۱۵۱۷۳۹۶۳

تلفن: ۵۵۵۷۶۹۹۰ - ۵۵۵۷۷۷۳۰ - ۵۵۵۷۷۷۴۰ (۰۳۱)

نمابر: ۵۵۵۷۶۹۹۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۶۱۴

آدرس: اصفهان - كاشان - م كمال الملك - خیابان باباافضل- روبروی مسجدالرسول- ابتدای كوچه آزادی۴۰

کدپستی: ۸۷۱۳۶۹۸۴۹۳

تلفن: ۵۵۴۴۴۲۰۲ - ۵۵۴۶۳۴۰۰ - ۵۵۴۴۸۶۸۸ (۰۳۱)

نمابر: ۵۵۴۴۴۲۰۲ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۶۲۱

آدرس: اصفهان - اردستان - اردستان- بلوار یادگار امام جنب آموزشگاه رانندگی مهدی

کدپستی: ۸۳۸۱۸۸۴۷۶۵

تلفن: ۵۴۲۳۲۲۱۰ - ۵۴۲۳۲۲۱۱ - ۵۴۲۳۲۲۱۲ (۰۳۱)

نمابر: ۵۴۲۳۲۳۱۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۶۲۳

آدرس: اصفهان - آران و بيدگل - اران و بیدگل - بلوار عاملی - خیابان شهید عربیان - روبروی تامین احتماعی

کدپستی: ۸۷۴۱۶۶۳۱۵۴

تلفن: ۵۴۷۵۴۱۰۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۶۲۵

آدرس: اصفهان - نطنز - بلوار مصطفی خمینی-پایین تر از بانك ملی شعبه سرابان

کدپستی: ۸۷۶۱۹۴۷۴۶۴

تلفن: ۵۴۲۲۳۶۴۹ - ۵۴۲۲۸۶۸۶ (۰۳۱)

نمابر: ۵۴۲۲۳۶۴۹ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۷۲۱

آدرس: اصفهان - گلپايگان - اصفهان گلپایگان - خیابان امام حسین -بعد از مسجد حجت الاسلام دفتر خدمات الكترونیك انتظامی مسلم خلیلی گشنیگانی

کدپستی: ۱۷۳۷۱۸۷۷۱۷

تلفن: ۵۷۴۷۰۸۱۸ (۰۳۱)

نمابر: ۵۷۴۷۰۸۳۹ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۱۳۷۲۵

آدرس: اصفهان - چادگان - خ خرمشهر

کدپستی: ۸۵۷۱۹۱۵۶۴۳

تلفن: ۵۷۷۲۶۲۲۸ - ۵۷۷۲۶۲۲۷ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۱

آدرس: اصفهان - شهرضا - شهرضا میدان شهید مفتح بلوار شهیدقانع جنب میدان میوه

کدپستی: ۸۶۸۸۱۱۱۱۱۱

تلفن: ۵۳۵۰۹۲۲۵ - ۵۳۵۰۹۲۲۶ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۲

آدرس: اصفهان - خميني شهر - خمینی شهربلوار توحید ۲۰۰ متر بالاتر اتوبوسرانی مقابل خانه تاریخی -

کدپستی: ۸۴۱۸۷۵۸۴۸۴

تلفن: ۳۳۵۱۳۶۵۸ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۳

آدرس: اصفهان - شاهين شهر - گز- شاهین شهر- بلوار معلم نبش خیابان كارگر

کدپستی: ۸۳۴۴۱۴۷۸۹۹

تلفن: ۴۵۷۲۷۳۵۷ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۳۱۵۳

آدرس: اصفهان - آدرس: اصفهان - اصفهان ملك شهر حیابان بهارستان غربی چهار راه مفتح

کدپستی: ۸۱۹۵۷۵۴۳۲۶

تلفن: ۳۴۲۰۶۱۹۵ - ۳۴۲۰۶۱۹۵ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۴

آدرس: اصفهان - لنجان - اصفهان- شهرستان لنجان- شهر باغبهادران میدان دو رباط ابتدای بلوار امام خمینی

کدپستی: ۸۴۷۶۱۴۵۷۳۷

تلفن: ۵۲۵۰۴۸۶۰ - ۵۲۵۰۴۸۶۱ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۵

آدرس: اصفهان - بن رود - آدرس: اصفهان - بخش بن رود - ورزنه - خ شهید بهشتی جنوبی جنب مسجد جامع روبروی بانك ملت

کدپستی: ۸۳۷۵۱۴۳۳۷۷

تلفن: ۴۶۴۸۵۶۳۲ - ۴۶۴۸۵۶۳۳ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۹۱۱۷

آدرس: اصفهان - مهردشت - آدرس: اصفهان - مهردشت - سایت اداری بخشداری - دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۸۵۴۷۱۶۱۳۴۱

تلفن: ۴۲۲۷۵۹۸۰ - ۴۲۲۷۵۹۸۱ (۰۳۱)

نمابر: ۴۲۲۷۵۹۸۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۱۹۱۱۸

آدرس: اصفهان - نجف آباد - اصفهان نجف آباد خیابان امام میدان امام حسین (ع) جنب خیابان طالقانی

کدپستی: ۸۵۱۶۹۱۴۴۱۶

تلفن: ۴۲۴۴۳۵۶۶ - ۴۲۴۴۹۹۹۳ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۲۷

آدرس: اصفهان - خميني شهر - م شهدا ابتدای خ كهندژ مقابل درمانگاه قدس

کدپستی: ۸۴۱۶۶۷۶۱۵۳

تلفن: ۳۳۶۳۳۵۳۵ - ۳۳۶۳۴۴۴۰ (۰۳۱)

نمابر: ۳۳۶۳۳۵۳۵ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۳۱

آدرس: اصفهان - ميمه - شهرستان میمه جنب شهررداری بلوار انقلاب اسلامی

کدپستی: ۸۳۵۱۶۴۳۱۶۸

تلفن: ۴۵۴۲۷۰۶۰ (۰۳۱)

نمابر: ۴۵۴۲۷۸۴۱ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۳۲

آدرس: اصفهان - جرقويه - ،نیك آباد جرقویه-خ امام خمینی جنب تا مین اجتماعی

کدپستی: ۸۳۷۷۱۱۳۳۱۴

تلفن: ۴۶۶۲۳۹۳۶ - ۴۶۶۲۳۹۸ - ۴۶۶۲۳۹۳۷ (۰۳۱)

نمابر: ۴۶۶۲۳۹۳۶ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۳۳

آدرس: اصفهان - دولت آباد برخوار - دولت آباد شهر خورزوق بلوار ولیعصر عج محله دلیگان كوچه روبروی قرض الحسنه حضرت رسول صلی الله علیه واله

کدپستی: ۸۳۴۵۱۷۸۸۶۵

تلفن: ۴۵۴۰۹۳۹۶ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۱۶۵۱۱۱

آدرس: اصفهان - هرند - بلوار شهید صفار جنب حوزه علمیه امام هادی ع

کدپستی: ۸۳۷۴۱۷۱۳۸۹

تلفن: ۴۶۴۰۳۷۰۰ - ۴۶۴۰۴۷۵۵ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۲۱۳

آدرس: اصفهان - شهرضا - بلوار امام خمینی-جنب ورزشگاه ش جهانمردی-اداره پست سابق

کدپستی: ۸۶۱۵۸۳۳۳۸۱

تلفن: ۵۳۵۰۸۷۷۷ - ۵۳۵۱۹۴۱۸ (۰۳۱)

نمابر: ۵۳۵۱۹۴۱۸ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۲۱۷۱۱۱

آدرس: اصفهان - زيار - اصفهان آبشار سوم شهرستان زیار میدان امام رضا خ امام خمینی پلاك ۷۸-۸۱۶۸۱-۱۲۹۶۳

کدپستی: ۸۱۶۸۱۱۴۳۶۱

تلفن: ۳۸۶۷۴۸۵۹ - ۳۸۶۷۴۸۵۸ - ۳۸۶۷۴۸۵۷ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۲۲۶

آدرس: اصفهان - دهاقان - دهاقان انتهای خیابان بشارت

کدپستی: ۸۶۴۱۸۷۵۹۸۱

تلفن: ۵۳۳۳۸۱۳۳ - ۵۳۳۳۸۱۴۴ - - (۰۳۱)

نمابر: ۵۳۳۳۸۱۴۴ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۲۲۷

آدرس: اصفهان - سميرم - خ قدس نرسیده به پمپ بنزین شهید طائی

کدپستی: ۸۶۶۱۷۶۳۸۸۳

تلفن: ۵۳۶۶۱۱۶۶ - ۵۳۶۶۰۱۱۱ - ۲۳۲۲۲۰۷۹ (۰۳۱)

نمابر: ۲۳۲۲۰۱۱۱ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۳۱۹۱۱۱

آدرس: اصفهان - زيباشهر - زیباشهر میدان امام حسین ابتدای ورودی محله لنج

کدپستی: ۸۴۸۴۱۳۸۳۴۷


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۳۴۲

آدرس: اصفهان - فولادشهر - فولادشهر -محله ب۲ خ شهید مطهری بالاتر از بانك ملت نبش خیابان ارس پلاك ۱۰۵۳

کدپستی: ۸۴۹۱۷۳۷۳۱۸

تلفن: ۵۲۶۴۵۶۹۱ - ۵۲۶۴۵۶۹۲ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۵۲۲۱

آدرس: اصفهان - شاهين شهر - اصفهان- شاهین شهر- خ مدرس - پ ۹۱

کدپستی: ۸۳۱۸۸۶۳۳۹۴

تلفن: ۴۵۲۹۰۷۰۰-۰۳۱ - ۴۵۲۹۰۶۹۰-۰۳۱ (۰۳۱)

نمابر: ۴۵۲۵۸۵۹۳-۰۳۱ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۵۲۲۲

آدرس: اصفهان - شاهين شهر - شاهین شهر بلوار امام خمینی ، خیابان حافظ شمالی نبش فرعی یك

کدپستی: ۸۳۱۴۸۱۳۱۵۱

تلفن: ۴۵۲۴۵۸۵۰ - ۴۵۲۴۵۸۵۱ - ۴۵۲۴۷۱۶۸ (۰۳۱)

نمابر: ۴۵۲۴۷۱۶۸ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۶۱۵

آدرس: اصفهان - كاشان - خ امیر كبیر ۱۰۰متر بالاتر از رستوران بوف روبروی دبیرستان دخترانه معارف اسلامی صدرا

کدپستی: ۸۷۱۹۶۹۵۶۴۱

تلفن: ۵۵۳۱۰۱۰۰ - ۵۵۳۱۱۰۶۸ (۰۳۱)

نمابر: ۵۵۳۱۱۰۶۸ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۶۱۶

آدرس: اصفهان - آران و بيدگل - آران و بیدگل-ابوزید آباد-میدان امام حسین

کدپستی: ۸۷۴۸۱۱۵۱۴۷

تلفن: ۵۵۲۳۹۸۱۳ - ۵۴۲۵۵۹۹۰ - ۵۴۲۵۵۹۹۱ (۰۳۱)

نمابر: ۵۴۲۵۵۹۹۱ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۶۲۶

آدرس: اصفهان - آران و بيدگل - آران و بیدگل- خیابان شهدا - كوچه معراج ۱۴

کدپستی: ۸۷۴۱۶۷۴۱۹۶

تلفن: ۵۴۷۲۱۹۷۷ - ۵۴۷۲۱۹۷۹ (۰۳۱)

نمابر: ۵۴۷۲۱۹۷۸ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۷۱۳

آدرس: اصفهان - خوانسار - بلور معلم روبروی پمپ بنزین ط ۱ واحد ۳

کدپستی: ۸۷۹۱۶۴۳۳۶۶

تلفن: ۵۷۷۷۶۲۲۸ - ۵۷۷۷۰۰۲۷ (۰۳۱)

نمابر: ۵۷۷۷۵۱۴۶ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۱۲۷۲۶

آدرس: اصفهان - فريدونشهر - فریدونشهر بلوار پاسداران

کدپستی: ۸۵۹۱۷۶۸۹۵۸

تلفن: ۵۲۲۷۱۵۸ (۰۳۱)

نمابر: ۲۵۲۲۷۱۵۸ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۱

آدرس: يزد - يزد - یزد -انتهای خیابان كاشانی قبل از میدان ابوذر -بعد ار پل قطار-كوچه سنگ بری

کدپستی: ۸۹۱۶۸۴۴۹۷۵

تلفن: ۳۸۲۵۸۶۰۰ - ۳۸۲۵۸۶۰۱ - ۳۸۲۵۸۶۰۲ (۰۳۱)

نمابر:۳۸۲۵۸۶۰۱ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۳

آدرس: يزد - يزد - یزد-میدان مهدیه بن بست اول بعدازبیمارستان مادر-پلاك آب ۱۵۸۸۸۷

کدپستی: ۸۹۱۶۷۱۴۴۹۸

تلفن:۶۲۸۴۲۷۲ - ۶۲۸۴۲۷۴ - ۶۲۸۴۲۷۵ (۰۳۱)

نمابر:۶۲۸۴۲۷۳ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۴

آدرس: يزد - يزد - یزد ب ش صدوقی نبش خ خلیل حسن بیكی

کدپستی: ۸۹۱۶۹۴۴۴۹۱

تلفن:۷۲۵۸۸۰۹ - ۷۲۴۸۱۳۷ - ۷۲۴۵۱۰۶ (۰۳۱)

نمابر:۷۲۴۵۱۰۶ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۵

آدرس: يزد - يزد - چهارراه معلم - جنب پمپ بنزین بلوار پاكنژاد (كمربندی) روبروی بانك ملی - ابتدای كوچه شهید زارع

کدپستی: ۸۹۱۷۶۴۳۴۹۵

تلفن:۳۷۲۶۲۴۳۴ - ۳۷۲۴۳۳۵۳ (۰۳۱)

نمابر:۳۷۲۴۳۳۵۳ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۶

آدرس: يزد - يزد - چهارراه بعثت -ابتدای خیابان سیدگلسرخ -كوچه سرپلك -پلاك ۱۰۳

کدپستی: ۸۹۱۹۹۱۶۱۶۵

تلفن:۶۲۲۶۱۶۸ - ۶۲۲۶۱۶۹ (۰۳۱)

نمابر:۶۲۲۶۱۶۹ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۷

آدرس: يزد - يزد - خیابان كاشانی - خیابان دكتر چمران - بعد از بانك ملی

کدپستی: ۸۹۱۵۶۱۴۵۳۹

تلفن:۶۲۹۰۰۱۰ - ۶۲۹۰۰۱۲ - ۶۲۹۰۰۱۳ (۰۳۱)

نمابر:۶۲۹۰۰۱۳ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۸

آدرس: يزد - يزد - فلكه دوم آزادشهر ابتدای خ ابوریحان

کدپستی: ۸۹۱۷۸۶۳۶۷۹

تلفن:۳۷۲۰۴۷۷۷ - ۳۷۲۲۴۸۸۸ (۰۳۱)

نمابر:۳۷۲۲۷۴۴۶ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۱۹

آدرس: يزد - يزد - صفائیه - بلوار پرفسور حسابی

کدپستی: ۸۹۱۵۱۶۶۸۴۱

تلفن:۸۲۰۷۵۱۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۲۱

آدرس: يزد - يزد - بلوار جمهوری - چهارراه محمود آباد

کدپستی: ۸۹۱۸۷۵۷۸۷۶

تلفن:۵۲۵۴۶۶۳ - ۵۲۶۷۷۵۱ - ۵۲۶۷۷۵۲ (۰۳۱)

نمابر:۵۲۶۵۵۳۲ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۱۲۲

آدرس: يزد - يزد - یزد،بلوار سردار شهید حاج حسن دشتی.جنب كلانتری۱۴(پلس راه سابق)

کدپستی: ۸۹۴۹۱۳۴۸۸۹

تلفن:۳۸۳۳۱۴۴۴ - ۳۸۳۳۱۴۴۵ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۱۱

آدرس: يزد - خاتم - خاتم میدان معلم ابتدای خ شهید صدوقی

کدپستی: ۸۹۸۸۱۳۳۸۴۳

تلفن:۳۲۵۷۱۲۲۶ - ۳۲۵۷۱۲۲۷ (۰۳۱)

نمابر:۳۲۵۷۱۲۲۷ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۱۲

آدرس: يزد - تفت - تفت -میدان امام- حسینیه امام - طبقه فوقانی - دفتر پلیس +۱۰

کدپستی: ۸۹۹۱۸۱۶۱۴۳

تلفن:۳۲۶۲۳۰۱۰ (۰۳۱)

نمابر:۳۲۶۲۳۰۱۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۲

آدرس: يزد - ميبد - ابتدای خیابان كاشانی نرسیده به اداره ثبت اسناد

کدپستی: ۸۹۶۱۷۳۳۶۵۸

تلفن:۳۲۳۴۴۷۷۱ - ۳۲۳۴۴۷۷۲ - ۳۲۳۴۶۵۴۵ (۰۳۱)

نمابر:۳۲۳۴۴۷۷۲ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۵

آدرس: يزد - بافق - بلوار امام خمینی روبروی خ مالك اشتر

کدپستی: ۸۹۷۱۹۷۳۸۱۵

تلفن:۳۲۴۳۱۸۵۲ - ۳۲۴۳۱۸۴۲ - ۳۲۴۳۱۴۶۰ (۰۳۱)

نمابر:۳۲۴۳۱۴۶۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۶

آدرس: يزد - اردكان - بلوار شهید بهشتی تقاطع خیابان جمهوری دفترتعویض پلاك و پلیس+۱۰ طاهری

کدپستی: ۸۹۵۱۷۶۳۱۱۱

تلفن:۷۲۴۸۵۵۱ - ۷۲۴۸۵۵۲ - ۷۲۴۸۵۵۳ (۰۳۱)

نمابر:۲۷۲۴۸۵۵۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۷

آدرس: يزد - ابركوه - میدان بسیج ابتدای خیابان شهد صدوقی كوچه شهید فاتحی پلاك۲۰۵

کدپستی: ۸۹۳۱۶۵۹۴۵۵

تلفن:۳۲۸۲۵۱۱۹ - ۳۲۸۲۷۳۲۰ (۰۳۱)

نمابر:۳۲۸۲۷۳۲۰ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۱۳۵۲۹

آدرس: يزد - اشكذر - اشكذر خیابان شهید پورحسینی

کدپستی: ۸۹۴۱۶۳۳۶۳۵

تلفن:۳۲۷۲۷۵۷۵ (۰۳۱)

نمابر:۳۲۷۲۶۳۲۹ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۲۱۱۱

آدرس: يزد - مهريز - شهرستان مهریز خ سید مصطفی خمینی جنب مسجد جامع

کدپستی: ۴۴۳۱۴۷۱۵۳۷

تلفن:۳۲۵۳۱۳۳۱ (۰۳۱)


 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۳۵۲۵۳۱

آدرس: يزد - بهاباد - بهاباد میدان جانباز

کدپستی: ۸۹۷۶۱۳۷۹۶۳

تلفن:۲۴۷۲۰۱۷۲ - ۴۷۲۱۹۵۰ (۰۳۱)کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش پوشاک سی گل املاک بهاران ساختمان دکه خبر پند کاسپین خبر بانو بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
13827