دفاتر پلیس + 10 اردبيل

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 اردبيل

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۵۱۱۱۳

آدرس: اردبيل - آدرس: اردبيل - اردبیل- خ بعثت - مابین هتل مهدی و تالار درخشان -ساختمان سینوهه- دفتر خدمات الكترونیك انتظامی

کدپستی: ۵۶۱۸۶۴۱۵۷۳

تلفن: ۳۳۶۱۲۹۳۹ - ۳۳۶۱۳۹۴۹ - ۳۳۶۳۱۸۸۱ (۰۴۵(

نمابر: ۳۳۶۱۲۹۳۹ (۰۴۵(


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۵۱۱۱۴

آدرس: اردبيل - آدرس: اردبيل - اردبیل- میدان عالی قاپو- نرسیده به مسجد منصوریه

کدپستی: ۵۶۱۴۶۴۳۵۳۴

تلفن: ۳۳۳۶۱۴۵۸ - ۳۳۳۶۱۴۷۸ - ۳۳۳۳۸۲۵۰ (۰۴۵(

نمابر: ۳۳۳۶۱۴۵۸ (۰۴۵(


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۵۱۱۱۵

آدرس: اردبيل - آدرس: اردبيل - اردبیل- خ دانش-جنب بانك ملی

کدپستی: ۵۶۱۴۷۸۳۷۷۱

تلفن: ۳۳۲۵۰۸۷۷ - ۳۳۲۵۰۸۷۵ - ۳۳۲۵۰۸۷۶ (۰۴۵(

نمابر: ۳۳۲۵۰۸۷۷ (۰۴۵(


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۵۱۱۱۶

آدرس: اردبيل - آدرس: اردبيل - م جهاد روبروی كلانتری ۱۳

کدپستی: ۵۶۱۵۷۱۶۴۹۷

تلفن: ۳۳۳۶۷۹۱۰ - ۳۳۳۶۷۹۲۰ (۰۴۵(

نمابر: ۳۳۳۶۷۹۱۰ (۰۴۵(


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۵۱۱۱۷

آدرس: اردبيل - آدرس: اردبيل - اردبیل خ كشاورز جنب م كشاورز

کدپستی: ۵۶۱۵۷۱۴۱۸۹

تلفن: ۳۳۷۳۱۰۵۸ - ۳۳۷۳۱۰۵۹ (۰۴۵(


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۵۱۱۱۸

آدرس: اردبيل - آدرس: اردبيل - ساحلی جنوبی روبروی مدرسه قیام جنب نمایشگاه پناهنده

کدپستی: ۵۶۱۳۸۶۶۵۳۵

تلفن: ۳۳۶۲۰۲۱۰ - ۳۳۶۱۳۴۹۸ - ۳۳۶۱۲۹۰۰ (۰۴۵(

نمابر: ۳۳۶۲۰۲۱۰ (۰۴۵(


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۵۱۱۱۹

آدرس: اردبيل - آدرس: اردبيل - خ والی جنب مسحد قدس طبقه فوقانی دكاكین

کدپستی: ۵۶۱۹۷۴۵۵۹۳

تلفن: ۳۳۲۶۰۳۵۰ - ۳۳۲۵۷۴۹۶ - ۳۳۲۵۷۵۰۲ (۰۴۵(


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۵۱۱۲۱

آدرس: اردبيل - آدرس: اردبيل - شهرستان اردبیل- میدان وحدت- پائین تر از سیلو - روبروی بانك ملت - كدپستی ۵۶۱۷۶۱۹۸۴۸

کدپستی: ۵۶۱۷۶۱۹۸۴۸

تلفن: ۳۳۳۶۸۴۴۶ ۰۴۵ - ۳۳۳۶۸۴۳۸ ۰۴۵ - ۳۳۳۶۸۴۳۹ (۰۴۵(

نمابر: ۳۳۳۶۸۴۴۶ (۰۴۵(


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۵۱۴۵۲۱

آدرس: اردبيل - پارس آباد مغان - پارس آباد خ شهید مفتح پشت پمپ بنزین قدیم

کدپستی: ۵۶۹۱۸۷۴۹۶۵

تلفن: ۳۲۷۲۲۳۸۵ - ۳۲۷۳۱۹۳۴ (۰۴۵(


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۵۱۴۵۲۵

آدرس: اردبيل - خلخال - خلخال- خیابان كارگر شمالی- روبروی شهرداری

کدپستی: ۵۶۸۱۷۷۴۹۳۱

تلفن: ۳۲۴۲۷۴۵۶ - ۳۲۴۲۷۴۷۶ - ۳۲۴۲۷۴۱۷ (۰۴۵(

نمابر: ۳۲۴۲۷۴۰۸ (۰۴۵(


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۵۱۴۵۲۶

آدرس: اردبيل - بيله سوار - استان اردبیل- شهرستان بیله سوار- میدان دانه های روغنی- خیابان فرهنگیان

کدپستی: ۵۶۷۱۶۸۵۵۵۷

تلفن: ۳۲۸۲۳۱۷۷ - ۳۲۸۲۸۹۳۱ (۰۴۵(

نمابر: ۳۲۸۲۳۱۷۷ (۰۴۵(


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۵۱۴۵۲۷

آدرس: اردبيل - گرمي - گرمی - خیابان معلم بعد از پل چلك

کدپستی: ۵۶۵۱۶۶۵۶۸۸

تلفن: ۳۲۶۲۶۹۵۰ - ۳۲۶۲۳۵۵۶ (۰۴۵(

نمابر: ۳۲۶۲۶۹۵۰ (۰۴۵(


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۵۱۴۵۲۸

آدرس: اردبيل - نمين - اردبیل –شهرستان نمین –خیابان طالقانی روبروی بانك ملی

کدپستی: ۵۶۳۱۸۱۳۶۸۳

تلفن: ۳۲۳۲۸۰۱۴ (۰۴۵(

نمابر: ۳۲۳۲۸۰۱۴ (۰۴۵(


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۵۲۵۲۹

آدرس: اردبيل - پارس آباد مغان - خیابان امام (ره) بالاتر از بانك ملی شعبه قدس نرسیده به هتل تالار ارسباران

کدپستی: ۵۶۹۱۷۵۴۵۹۷

تلفن: ۳۲۷۸۸۰۱۱ - ۳۲۷۸۸۰۱۲ - ۳۲۷۸۸۰۱۳ (۰۴۵(

نمابر: ۳۲۷۸۸۰۱۳ (۰۴۵(


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۵۲۵۳۱

آدرس: اردبيل - مشكين شهر - مشكین شهر خ امام ۲۰ متربالاتر ازم توحید(قوش میدانی) ابتدای خ سعیدی

کدپستی: ۵۶۶۱۸۳۶۷۱۵

تلفن: ۳۲۵۲۷۱۷۷ (۰۴۵(

نمابر: ۳۲۵۴۴۵۲۰ (۰۴۵(


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۵۲۵۳۲

آدرس: اردبيل - پارس آباد مغان - شهرستان پارس آباد- فلكه آزادی- خیابان شهید بهشتی جنوبی - نرسیده به نبش خیابان شورا- طبقه همكف

کدپستی: ۵۶۹۱۸۴۳۳۴۸

تلفن: ۳۲۷۲۱۶۳۷ - ۳۲۷۲۱۶۲۷ (۰۴۵(

نمابر: ۳۲۷۲۱۶۲۷ (۰۴۵(


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۵۲۵۳۳

آدرس: اردبيل - نير - ح امام خمینی روبروی مسجد جامع ط ۲

کدپستی: ۵۶۴۱۶۱۶۱۱۴

تلفن: ۳۲۲۸۴۴۹۰ - ۳۲۲۸۴۴۹۱ (۰۴۵(


دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۴۵۲۵۳۴

آدرس: اردبيل - مشكين شهر - خ شهدا یا سازمان

کدپستی: ۵۶۶۱۶۳۶۳۱۷

تلفن: ۳۲۵۲۶۷۳۱ - ۳۲۵۲۹۷۳۹ - ۳۲۵۴۴۳۴۱ (۰۴۵(

نمابر: ۳۲۵۴۴۳۴۱ (۰۴۵(کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش املاک بهاران ساختمان تعمیرات موبایل پند کاسپین خبر بانو بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
6330