دفاتر پلیس + 10 منطقه 6 تهران

لیست نام و آدرس دفاتر پلیس + 10 منطقه 6 تهران

  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۷۶

آدرس: تهران - تهران بزرگ - میدان آرژانتین - بلوار بیهقی - انتهای بلوار - نبش خیابان ۸ غربی - پلاك ۴ - طبقه اول

کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۳۱۴

تلفن:۸۸۵۴۹۲۸۶ - ۸۸۵۴۹۲۸۵ - ۸۸۵۴۹۲۸۴ (۰۲۱(

نمابر:۸۸۵۴۹۲۸۳ (۰۲۱(


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۹۲

آدرس: تهران - تهران بزرگ - ضلع شمال غربی چهارراه ولیعصر به سمت میدان انقلاب - نرسیده به خیابان برادران مظفر شمالی - پ۹۰۳ -طبقه دوم

کدپستی: ۱۴۱۶۹۱۳۸۴۳

تلفن: ۶۶۷۴۹۶۲۱ - ۶۶۴۰۰۸۷۵ (۰۲۱(

نمابر: ۶۶۷۴۹۵۶۹ (۰۲۱(


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۹۷

آدرس: تهران - تهران بزرگ - خیابان فاطمی - روبروی وزارت كشور- نبش كوچه چهارم -پ ۶۶ ط ۱

کدپستی: ۱۴۱۵۷۶۴۶۸۶

تلفن: ۸۸۹۸۱۴۴۵ - ۸۸۹۸۱۴۴۶ - ۸۸۹۸۱۴۴۷ (۰۲۱(

نمابر: ۸۸۹۷۴۲۲۳ (۰۲۱(


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۱۹۸

آدرس: تهران - تهران بزرگ - خ ولیعصر(عج) بالاتر از زرتشت مقابل پمپ بنزین نبش كوچه نوربخش ساختمان بهرام پلاك۱ طبقه۱ واحد ۱

کدپستی: ۱۴۱۵۸۸۳۸۴۱

تلفن: ۸۸۹۴۵۳۱۸ - ۸۸۹۴۵۳۴۷ (۰۲۱(

نمابر: ۸۸۹۳۵۵۲۶ (۰۲۱(


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۰۶

آدرس: تهران - تهران بزرگ - خیابان كارگر شمالی پایین‌تر از بیمارستان قلب پلاك ۱۴۱۶ طبقه اول

کدپستی: ۱۴۱۱۹۸۶۵۸۴

تلفن: ۸۸۳۳۳۴۴۳ - ۸۸۰۱۴۴۷۷ - ۸۸۰۱۴۴۷۹ (۰۲۱(

نمابر: ۸۸۳۳۳۴۴۳ (۰۲۱(


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۶۶

آدرس: تهران - تهران بزرگ - یوسف آباد خ اسدابادی نبش خ ۴۰-پلاك ۲۹۲ ط ۲ واحد۷

کدپستی: ۱۴۳۶۶۸۴۳۹۳

تلفن: ۸۸۶۲۹۳۸۰ - ۸۸۶۲۹۳۸۴ - ۸۸۶۲۹۳۵۳ (۰۲۱(

نمابر: ۸۸۰۴۵۹۹۷ (۰۲۱(


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۸۱

آدرس: تهران - تهران بزرگ - ضلع شمالی میدان هفت تیر نبش كوچه شاهرخ - پ ۳۰ طبقه اول -

کدپستی: ۱۵۷۴۸۴۳۱۳۵

تلفن: ۸۸۸۲۵۰۹۴ - ۸۸۸۲۵۰۹۵ - ۸۸۸۲۲۸۱۰ (۰۲۱(

نمابر: ۸۸۸۲۲۸۱۰ (۰۲۱(


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۸۶

آدرس: تهران - تهران بزرگ - میدان ولیعصر - خیابان كریم خان - ابتدای حافظ - روبروی پاركینگ طبقاتی حافظ - پلاك ۵۳۹ طبقه ۲

کدپستی: ۱۵۹۳۹۱۵۱۵۵

تلفن: ۸۶۰۳۶۱۶۷ - ۸۶۰۳۶۱۷۰ (۰۲۱(


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۲۹۲

آدرس: تهران - تهران بزرگ - خیابان شهید مطهری - جنب خیابان سنایی – پلاك ۳۷۸ – واحد ۱-۱

کدپستی: ۱۵۸۶۷۱۷۱۳۵

تلفن: ۸۶۰۷۱۰۷۲ - ۸۸۳۰۵۱۵۳ (۰۲۱(


  • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ۲۱۱۳۳۲

آدرس: تهران - تهران بزرگ - آدرس جدید : میدان انقلاب ضلع شمال شرقی میدان ، نبش كارگر شمالی ، جنب بانك شهر ساختمان ۱۱۳۵ (پ ۴۸ قدیم) واحد ۶

کدپستی: ۱۴۱۷۹۱۳۱۳۶

تلفن: ۶۶۴۷۸۰۰۲ - ۶۶۴۷۸۰۰۳ - ۶۶۴۷۷۰۳۷ (۰۲۱(


جستجوهای مرتبط :

دفتر پلیس + 10 نظامی گنجوی   دفتر پلیس + 10 والفجر

دفتر پلیس + 10 امیرآباد شمالی  دفتر پلیس + 10 کوی دانشگاه

دفتر پلیس + 10 یوسف آباد   دفتر پلیس + 10 قزل قلعه

دفتر پلیس + 10 جهاد   دفتر پلیس + 10 میدان فاطمی

دفتر پلیس + 10 میدان گلها  دفتر پلیس + 10 قائم مقام فراهانی

دفتر پلیس + 10 میرزای شیرازی   دفتر پلیس + 10 میدان آرژانتین

دفتر پلیس + 10 سنایی    دفتر پلیس + 10 بهجت آباد

دفتر پلیس + 10 بلوار کشاورز  دفتر پلیس + 10 میدان ولیعصر

دفتر پلیس + 10 ایرانشهر  دفتر پلیس + 10 دانشگاه تهران

دفتر پلیس + 10 جمالزاده  دفتر پلیس + 10 ساعی

دفتر پلیس + 10 میدان ونککد امنیتی را وارد نمایید.


دمتون گرم

13022