دفتر پیشخوان دولت سمنان

لیست نام و آدرس دفاتر پیشخوان دولت سمنان

 • دفتر پیشخوان شماره 10282372

آدرس :   بلوار ولیعصر ابتدای خ یاسر
نام مدیر :  محمد علی کاظمی
تلفن : 33344000-023


 • دفتر پیشخوان شماره 10272372

آدرس :   باغ فردوس خ میرزای شیرزای
نام مدیر :  منصوره کریم
تلفن : 33348004-023


 • دفتر پیشخوان شماره 10342372

آدرس :   م امام علی بازار روز جنب بانک صادرات
نام مدیر :  فرزانه کاشفی
تلفن : 33466661-023


 • دفتر پیشخوان شماره 10252372

آدرس :   مسکن مهر بلوار سلیمان نبی بلوار فضیلت
نام مدیر :  سیده سکینه موسوی فوالادی
تلفن : 33480044-023


 • دفتر پیشخوان شماره 10302372

آدرس :   مسکن مهر بلوار سلیمان نبی بلوار فضیلت
نام مدیر :  پریا نژادی
تلفن : 33350690-023


 • دفتر پیشخوان شماره 10302372

آدرس :   مسکن مهر بلوار سلیمان نبی بلوار فضیلت
نام مدیر :  پریا نژادی
تلفن : 33350690-023


 • دفتر پیشخوان شماره 10412372

آدرس :   بلوار جمهوری نبش ک نهم جنب خشکشوئی
نام مدیر :  غزال تقی نژاد
تلفن : 33435343-023


 • دفتر پیشخوان شماره 10432372

آدرس :   بلوار نهضت شمالی روبروی مجمتع مسکونی غیبی
نام مدیر :  فرشته ادب
تلفن : 33455663-023


 • دفتر پیشخوان شماره 10482372

آدرس :   م شهید بهشتی اول خبهشتی جنب
نام مدیر :  محمد حسین کاظمی
تلفن : 33361320-023


 • دفتر پیشخوان شماره 10472372

آدرس :   سه راه لتیبار جنب شیشه بری پهلوانی
نام مدیر :  اعظم صفائیان
تلفن : 33326557-023


 • دفتر پیشخوان شماره 10532372

آدرس :   بلوار معلم نبش خ بلال
نام مدیر :  محمد علی صحفی
تلفن : 3361262-023کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش پوشاک سی گل املاک بهاران ساختمان دکه خبر پند کاسپین خبر بانو بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
2446