دفتر پیشخوان دولت بجنورد

لیست نام و آدرس دفاتر پیشخوان دولت بجنورد

 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1022-20-72

آدرس : چهارراه خیام (باسکول)
نام مدیر : فرهادی
تلفن : 2261713-058

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1014-20-72

آدرس : خیابان شریعتی – خیابان شهید کریمی راد (برنجی)
نام مدیر : عسکریانی
تلفن : 2246006-058

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1003-20-72

آدرس : میدان کارگر
نام مدیر : جانفدا
تلفن : 2239069-058

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1038-20-72

آدرس : خیابان طالقانی شرقی – حد فاصل میدان شهید و چهارراه هفده شهریور
نام مدیر : الهامی
تلفن : 2243812-058

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1028-20-72

آدرس : میدان شهید- ابتدای خیابان طالقانی شرقی
نام مدیر : جین چی
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1013-20-72

آدرس : چهارراه ژاندارمری (هنگ)
نام مدیر : کاربین
تلفن : 2240406-058

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1006-20-72

آدرس : خیابان امام خمینی غربی – روبروی سه راه زایشگاه
نام مدیر : جهانیان
تلفن : 2224701-058

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1015-20-72

آدرس : خیابان امام خمینی غربی – حد فاصل میدان فردوسی و مادر
نام مدیر : اردبیلی
تلفن : 2232277-058

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1034-20-72

آدرس : خیابان شهید چمران – بین میدان کارگر و چهارراه خوشی
نام مدیر : ابوالحسنی
تلفن :

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1018-20-72

آدرس : خیابان امام خمینی غربی – حد فاصل سه راه شاهد و میدان شهید محمد زاده(دولت)
نام مدیر : شیدا
تلفن : 2314490-058

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1031-20-72

آدرس : طالقانی شرقی – جنب کتابخانه ارشاد
نام مدیر : وحدانی
تلفن : 2257952-058

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1004-20-72

آدرس : هفده شهریور شمالی – خیابان سرداران
نام مدیر : ترکانلو
تلفن : 2412681-058

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1019-21-72

آدرس : هفده شهریور جنوبی- ابتدای خیابان آزادی (حنایی)
نام مدیر : داوری
تلفن : 2233894-058

 
کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش املاک بهاران ساختمان تعمیرات موبایل تئاتر لبخند آفرینان پند کاسپین املاک آتیه بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
2492