دفتر پیشخوان دولت بندرعباس

لیست نام و آدرس دفاتر پیشخوان دولت بندرعباس

 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1003-37-72

آدرس : بندرعباس-خیابان کمربندی-دو راهی ایسینی
نام مدیر : خانم قنبری
تلفن : 66665668-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1009-37-72

آدرس : بندرعباس-میدان یادبود-کوچه کالای ورزشی راین
نام مدیر : خانم قنبری
تلفن : 22225676-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1009-37-72

آدرس : بندرعباس-میدان یادبود-کوچه کالای ورزشی راین
نام مدیر : خانم صبوری
تلفن : 22540402-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1043-37-72

آدرس : میدان اتوتاج- پاساژ هرمز
نام مدیر : آقای مشیر
تلفن : 22254042-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1044-37-72

آدرس : بندرعباس-خیابان15خرداد جنب بندرگشت
نام مدیر : آقای جعفری
تلفن : 22230066-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1045-37-72

آدرس : چهارراه رسالت ساختمان بنياد
نام مدیر : محمد علی شاهی
تلفن : 66682154-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1052-37-72

آدرس : بندرعباس- سه راه سازمان- ساختمان صفا
نام مدیر : آقای صفا
تلفن : 22233693-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1053-37-72

آدرس : بندرعباس-خیابان فلسطین
نام مدیر : آقای علوی مقدم
تلفن : 33337326-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1055-37-72

آدرس : بندرعباس- انتهای خیابان دانشگاه
نام مدیر : آقای زامیاد
تلفن : 66684146-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1056-37-72

آدرس : بندرعباس-گلشهر-روبروی اتکا
نام مدیر : خانم شاهگل نژاد
تلفن : 66687566-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1057-37-72

آدرس : بندرعباس-چهار راه نخل ناخدا کوچه شقایق
نام مدیر : آقای ریگی
تلفن : 33674800-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1058-37-72

آدرس : بندرعباس-سه راه جهانبار-جنب پمپ بنزین
نام مدیر : خانم مریم بندری
تلفن : 55551189-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1062-37-72

آدرس : بندرعباس-اول بلوار امام حسین-ورزشگاه ابومسلم
نام مدیر : خانم حسینی
تلفن : 33350051-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1071-37-72

آدرس : بندرعباس-خواجه عطا- خیابان فلسطین
نام مدیر : خانم کهوری نژاد
تلفن : 33348471-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1072-37-72

آدرس : بندرعباس- کوی ملت
نام مدیر : خانم کشمیری
تلفن : 55559015-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1081-37-72

آدرس : بندرعباس-سه راه جهانبار- روبروی دانشگاه پیام نور
نام مدیر : خانم عزیزی
تلفن : 33352530-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1101-37-72

آدرس : بندرعباس-سه راه سازمان-جنب کتابفروشی استاد
نام مدیر : خانم علوی
تلفن : 32252270-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1102-37-72

آدرس : بندرعباس-روبروی دبیرستان 17 شهریور
نام مدیر : خانم رحماندوست
تلفن : 22227256-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1106-37-72

آدرس : بندرعباس- ساختمان قائم
نام مدیر : خانم بشارتی
تلفن : 22239778-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1116-37-72

آدرس : بندرعباس-شهرک توحید
نام مدیر : خانم بومه
تلفن : 37066044-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1117-37-72

آدرس : بندرعباس-نرسیده به میدان یادبود-جنب ملکه آسمانها
نام مدیر : آقای فیروزی
تلفن : 22246937-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1126-37-72

آدرس : بندرعباس-خ شهید حقانی
نام مدیر : آقای عسکریان
تلفن : 22239665-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1131-37-72

آدرس : بندرعباس-فلکه برق - روبروی پاساژ رویال
نام مدیر : خانم زائری
تلفن : 22239482-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1185-37-72

آدرس : بندرعباس-شهرک نبوت- کوچه میثم 18
نام مدیر : آقای داستان
تلفن : 33702375-0761

 


 

 •   دفتر پیشخوان شماره 1122-37-72

آدرس : بندرعباس-بلوار مصطفی خمینی- جنب پیتزا هیوا
نام مدیر : آقای فرزاد سدری
تلفن : 44619037-0761

 
کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش املاک بهاران ساختمان تعمیرات موبایل تئاتر لبخند آفرینان پند کاسپین املاک آتیه بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
7805