دفتر پیشخوان دولت کرمانشاه

لیست نام و آدرس دفاتر پیشخوان دولت کرمانشاه

 • دفتر پیشخوان شماره 1181-30-72

آدرس :   شهرک دولت آباد چهل متری کد پ 6719883563
نام مدیر :  آرزو اکبری
تلفن : 8287018 -083


 • دفتر پیشخوان شماره 1031-30-72

آدرس : چهارراه گلستان روبروی قنادی بابانوئل کد پ6714655767
نام مدیر :  یونس محمدی
تلفن : 8360787- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1200-30-72

آدرس : خ شریعتی-نبش کوی پرندیان کدپ 6713747498
نام مدیر :  مهین غلامی
تلفن : 7299277- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1197-30-72

آدرس : بلوارزن-روبروی شرکت نفت کدپ 6714678199
نام مدیر :  علی فزونی
تلفن : 8387800- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1199-30-72

آدرس : ش-کارمندان ضلع شرقی میدان مدیریت کد6715767441
نام مدیر :  علی امیری
تلفن : 4217802- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1002-30-72

آدرس : چهارراه ارشاد بطرف دادگستری کدپ6715619841
نام مدیر :  ندا عالی پور
تلفن : 8245348- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1177-30-72

آدرس : م آزادی- خ سیده فاطمه کدپ 6714617474
نام مدیر :  حسین ایزدی نسب
تلفن : 8211850- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1004-30-72

آدرس : خ دانشگاه- بلوار پرستار کد پ 6714833334
نام مدیر :  فرهان اکبری
تلفن : 4276779- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1094-30-72

آدرس : شهرک معلم- میدان حافظ کدپ6714859662
نام مدیر :  مرتضی سهرابی
تلفن : 4267000- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1195-30-72

آدرس : فرهنگیان فازیک-بلوار شهید فهمیده کد پ6717874178
نام مدیر :  افشین کریمی
تلفن : 8212390- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1189-30-72

آدرس : خ فردوسی –خ سه راه برق کدپستی 6713715589
نام مدیر :  مهدی توسلی
تلفن : 7274886- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1058-30-72

آدرس : خ بهار- انتهای بهار کدپستی 6718853316
نام مدیر :  ارسلان باوندپور
تلفن : 7249073- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1042-30-72

آدرس : خ سید جمال الدین اسد آبادی کدپ 6716779315
نام مدیر :  پرستوبراتی مسکره
تلفن : 7280494- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1053-30-72

آدرس : تعاون-مقابل هتل آزادگان کدپ 6714933976
نام مدیر :  مهناز لارطی
تلفن : 4214909- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1018-30-72

آدرس : خ شریعتی – جنب دبیرستان آل احمد کد 6713957698
نام مدیر :  سهیلا اسفندیاری
تلفن : 7278486- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1249-30-72

آدرس : خ مدرس سبزه میدان کد پستی 6713845716
نام مدیر :  نیلوفر مردانی
تلفن : 7214494- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1194-30-72

آدرس : بلوار طاقبستان- پایین تراز مسجد نبی کد 6714961575
نام مدیر :  سارا رنجبرطاقوستانی
تلفن : 4228242- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1027-30-72

آدرس : الهیه- خ بهداری کد پستی 6719974783
نام مدیر :  کتایون رضایی
تلفن : 8382804- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1074-30-72

آدرس : بازرگانی – خ دانشجو جنب پارک بعثت کد 6717917746
نام مدیر :  طاهره کریمی
تلفن : 7220590- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1077-30-72

آدرس : الهیه –بلوار گلها کد پستی 6719949436
نام مدیر :  مجید رضایی
تلفن : 8365725- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1048-30-72

آدرس : م آزادی –خ سیده فاطمه کدپ 6714616836
نام مدیر :  فریبا رنجبر
تلفن : 8211300- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1113-30-72

آدرس : وکیل آقا به طرف ده مجنون کد پ 6714675176
نام مدیر :  ستار مرادی
تلفن : 7220021- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1166-30-72

آدرس : شهرک صادقیه کد پستی 6717816446
نام مدیر :  نریمان کرمی
تلفن : 7265523- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1226-30-72

آدرس : خ نقلیه – نبش کوی رنجبر کد پ 6719758543
نام مدیر :  پرستو اصغری
تلفن : 7221902- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1024-30-72

آدرس : شهرک ظفر- ایستگاه یک کد پ 6717783341
نام مدیر :  کیومرث غلامی
تلفن : 4313000- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1020-30-72

آدرس : کارمندان ایستگاه 7
نام مدیر :  فرزانه سیابانی
تلفن : 4215077- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1241-30-72

آدرس : خ مسیر نفت چهارراه 20متری کد پ 6719616749
نام مدیر :  شیرین نازاری
تلفن : 8210171- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1168-30-72

آدرس : بلوارشهید بهشتی سه راه 22بهمن کدپ 6714648861
نام مدیر :  حسین پوربی آزار
تلفن : 8225060- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1248-30-72

آدرس : شهرک الهیه جنب پمپ بنزین کدپ 6719999936
نام مدیر :  جواد هوشمند
تلفن : 8276075- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1188-30-72

آدرس : وکیل آقا به طرف خ ده مجنون کد پ 6719664199
نام مدیر :  سپیده اختیاری
تلفن : 7212007- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1193-30-72

آدرس : خ خیام- اول بریدگی سرخوش کدپ 6718796185
نام مدیر :  علی محمدطاهری
تلفن : 7273470- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1205-30-72

آدرس : میدان جمهوری جنب قنادی میثم کدپ 6718854845
نام مدیر :  فرحناز نامداری
تلفن : 7216606- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1100-30-72

آدرس : خ سیدجمال الدین اسدآبادی کدپ 6716883365
نام مدیر :  سوسن خزایی
تلفن : 7275342- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1225-30-72

آدرس : بلوارراهنمایی مقابل پاسگاه شهید جعفری کد6715679179
نام مدیر :  فرزانه اله کرمی
تلفن : 8232009- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1026-30-72

آدرس : کیهان شهر خ اندیشه کدپستی6715694978
نام مدیر :  محمدرضا محمدی
تلفن : 8331422- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1052-30-72

آدرس : خ سیدجمال الدین اسدآبادی 67168
نام مدیر :  افسانه فلاحی
تلفن : 8253112- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1036-30-72

آدرس : الهیه –خ طالقانی کوی نهم کد پ 6719934863
نام مدیر :  فاطمه رحمانی
تلفن : 8386509- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1025-30-72

آدرس : شهرک حافظیه خ45متری کد پ 6715834517
نام مدیر :  فاطمه ابراهیمی
تلفن : 83756083- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1223-30-72

آدرس : خ موید-خ امیرکبیر کد پستی 6718614553
نام مدیر :  مهدی امیری مقدم
تلفن : 7217801- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1021-30-72

آدرس : باغ ابریشم خ دانشگاه 6714864157
نام مدیر :  فرزانه نظری
تلفن : 4275187- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1228-30-72

آدرس : 22بهمن- پایین تر ازمیدان مرکزی کد6714697154
نام مدیر :  مریم کریمی خواه
تلفن : 8364750- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1203-30-72

آدرس : مسکن –نبش چهارراه آزادگان کدپ6715786777
نام مدیر :  نادیا فرح وشی
تلفن : 4237109- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1169-30-72

آدرس : خ مدرس- خ کاشیکاری کدپ 6713883549
نام مدیر :  محمد علی سحابی
تلفن : 8210580- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1022-30-72

آدرس : فرهنگیان فاز2-ایستگاه 4-کد پستی6715973545
نام مدیر :  سهیلا سلیمانی
تلفن : 4214883- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1001-30-72

آدرس : دیزل آباد- خ دوم وسوم6719856387
نام مدیر :  مهسا زرافشانی
تلفن : 8264647- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1034-30-72

آدرس : فرهنگیان فاز2-ایستگاه 7کدپ 6715731814
نام مدیر :  بهزاد مرادی
تلفن : 4236512- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1050-30-72

آدرس : چهارراه راهنمایی ورانندگی کد پ 6715633999
نام مدیر :  محسن محمدی
تلفن : 8220718- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1162-30-72

آدرس : بالاتر از سه راه مسکن کد 6715933431
نام مدیر :  کامران جاسمی
تلفن : 4237755- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1182-30-72

آدرس : میدان گلستان خ گلسرخ کدپ
نام مدیر :  خلیل جانجانی
تلفن : 8256000- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1245-30-72

آدرس : چقامیرزا-بریدگی دوم 6719673985
نام مدیر :  لیلاقایمی قراملکی
تلفن : 8392067- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1246-30-72

آدرس : بلوارطاقبستان نبش کوی121کدپ6714948176
نام مدیر :  سپیده خدامرادی
تلفن : 4298845- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1122-30-72

آدرس : خ دبیراعظم خ سنگر کدپ6713735569
نام مدیر :  جعفر لرستانی
تلفن : 7278184- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1185-30-72

آدرس : شهرک معلم خ مولوی کدپ
نام مدیر :  جلیل خزایی
تلفن : 4282999- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1146-30-71

آدرس : شهرک سجادیه روبروی وی4کدپ
نام مدیر :  میثم رضایی
تلفن : 8320373- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1035-30-72

آدرس : میدان انقلاب(شهرداری)خ معلم غربی کد 6713745197
نام مدیر :  الهام شمس نژاد
تلفن : 7222208- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1049-30-72

آدرس : شهرک تعاون ایستگاه 3 کدپ
نام مدیر :  فریبرز آقایی
تلفن : 4239749- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1220-30-72

آدرس : بلوار راهنمایی نبش کوی6شهید جهانفرکد6715677771
نام مدیر :  بهاره کوچکپور
تلفن : 8255183- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1118-30-71

آدرس : بلوارکیهانشهرجنب پمپ بنزین کدپ 6716986171
نام مدیر :  مرتضی قنبری
تلفن : 8325555- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1057-30-72

آدرس : کوی ثبت روبروی دادگستری کدپ 6716716511
نام مدیر :  مریم خزایی
تلفن : 7223611- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1229-30-72

آدرس : فرهنگیان فاز2ایستگاه 9 کدپ6715734645
نام مدیر :  ویدا محمدی
تلفن : 4234108- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1201-30-72

آدرس : خ شهیاد چهارراه دوم خ امینی کد6715637541
نام مدیر :  محمدرضا سلیمانی
تلفن : 8248936- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1015-30-72

آدرس : م آزادی –جنب خ سیده فاطمه کد 6714618153
نام مدیر :  تورج سهرابی
تلفن : 8237090- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1005-30-72

آدرس : شهر ک معلم بلوارعطار کد پ 6714855591
نام مدیر :  فایق احمدی هدایتی
تلفن : 4280600- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1211-30-72

آدرس : بلوارطاقبستان بلوار نبوت کد پ 6714918684
نام مدیر :  علیرضا محمودی جم
تلفن : 4238371- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1191-30-72

آدرس : خ راه کربلا روبروی سپاه کد 6766133639
نام مدیر :  پریسا سلطانمرادی
تلفن : 3724205- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1032-30-72

آدرس : خ ولیعصر بالاتر از بانک سپه کد 6766164355
نام مدیر :  دیانا بختیاری
تلفن : 3722249- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1204-30-72

آدرس : بلوار راه کربلا مجتمع اداری کد 6766164373
نام مدیر :  آرام صادقی
تلفن : 3722735- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1209-30-72

آدرس : خ میراحمد جنب بانک ملی
نام مدیر :  شاهپورسلیمی مهکی
تلفن : 2222321- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1173-30-72

آدرس : خ راه کربلا روبروی بانک کشاورزی کد6771615456
نام مدیر :  سپیده اختیاری
تلفن : 2231160- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1072-30-72

آدرس : بلوارجانبازان اول خ بیمارستان کد6798178451
نام مدیر :  شرمین مرادی
تلفن : 6231040- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1033-30-72

آدرس : خ فرمانداری
نام مدیر :  مختار کاکا مرادی
تلفن : 6723848- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1073-30-72

آدرس : خ امام چهارراه کاشانی
نام مدیر :  الهام خسروی ترازک
تلفن : 3231712- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1165-30-72

آدرس : شهرک امام خ 45متری کد6746175757
نام مدیر :  روشنک نیک مرام
تلفن : 2221848- 083


 • دفتر پیشخوان شماره 1165-30-72

آدرس : شهرک امام خ 45متری کد6746175757
نام مدیر :  روشنک نیک مرام
تلفن : 2221848- 083کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش املاک بهاران ساختمان تعمیرات موبایل تئاتر لبخند آفرینان پند کاسپین املاک آتیه بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
9884