دفتر پیشخوان دولت منطقه 10 تهران

لیست نام و آدرس دفاتر پیشخوان دولت منطقه 10 تهران

 

دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۰۴۶

آدرس : خیابان سبحانی، روبروی سی‌متری جی، پلاک ۳۵۵  

تلفن : ۰۲۱۵۵۷۱۲۷۸۱


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۰۷۸

آدرس : خیابان مالک اشتر، بین قصرالدشت و خوش، پلاک ۷۶۳  

تلفن : ۰۲۱۶۶۸۳۶۵۰۰


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۰۹۰

آدرس : خیابان امام خمینی، نرسیده به کارون، پلاک ۷۰۵، طبقه همکف  

تلفن : ۰۲۱۶۶۳۵۱۵۹۱


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۱۰۵

آدرس : انتهای جیحون، خیابان حسام الدین، بعد از مسجد حجت پلاک ۳۰۴  

تلفن : ۰۲۱۵۵۱۳۳۳۰۱


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۱۱۹

آدرس : انتهای خیابان جیحون، خیابان حسین رنجبر، نبش چهارراه گلستانی، ۲۲  

تلفن : ۰۲۱۵۵۷۸۹۲۲۰


دفتر پیشخوان شماره :۷۲۱۶۱۲۱۲

آدرس : جیحون، بعد از مرتضوی، پلاک ۱۳۹، طبقه اول، واحد ۱  

تلفن : ۰۲۱۶۶۸۵۹۱۹۶


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۳۸۸

آدرس : خیابان نواب، نبش خمسه، مجتمع تجاری سیمرغ، واحد ۴۳  

تلفن : ۰۲۱۶۶۳۸۸۹۲۴


دفتر پیشخوان شماره :۷۲۱۶۱۴۹۳

آدرس : خیابان هاشمی، نرسیده به رودکی، نبش کوچه رضازاده، پلاک ۲  

تلفن : ۰۲۱۶۶۸۴۹۵۱۳


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۵۴۰

آدرس : خیابان امام خمینی، تقاطع خیابان کارون، پلاک ۱۰۴۴  

تلفن : ۰۲۱۶۶۱۹۰۸۲۱


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۵۵۵

آدرس : خیابان آذربایجان، نبش رودکی، پلاک ۶۶۰  

تلفن : 


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۵۹۰

آدرس : خیابان آزادی، خیابان کارون، بعد از مرتضوی، نبش کوچه شهید ناصر آرش، پلاک ۱۸۵، طبقه اول  

تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۸۱۲۴


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۶۳۷

آدرس : خیابان آزادی، یادگار امام جنوبی، خیابان اکبرآباد شرقی، پلاک ۲۸، طبقه همکف  

تلفن : ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۲۹


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۶۴۷

آدرس : خیابان رودکی، نرسیده به خیابان مرتضوی، روبروی سازمان تامین اجتماعی، پلاک ۱۳۱ 

تلفن : ۰۲۱۶۶۳۶۱۰۰۱


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۷۷۰

آدرس : خیابان رودکی، نرسیده به خیابان هاشمی، نبش کوچه پریچهر، پلاک ۲۱، واحد ۲  

تلفن : ۰۲۱۶۰۹۰۲۶۰۵


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۸۶۳

آدرس : خیابان مالک اشتر، بعد از خیابان دستغیب، پلاک ۶۶  

تلفن : ۰۲۱۶۶۳۷۸۵۸۲


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۸۶۸ 

آدرس : خیابان آزادی، خیابان جیحون، نرسیده به هاشمی، پلاک ۶۲۵، طبقه زیر همکف  

تلفن : ۰۲۱۶۶۶۷۷۸۶۲


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۹۹۷

آدرس : خیابان آزادی، بعد از جیحون، نرسیده به آذربایجان، پلاک ۳۶۶، طبقه اول  

تلفن : ۰۲۱۶۶۰۴۵۵۶۲


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۲۰۳۴

آدرس : خیابان امام خمینی، بین رودکی و نواب، پلاک ۶۸۴، طبقه ۲  

تلفن : ۰۲۱۶۶۳۶۸۳۹۹


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۲۱۱۴

آدرس : خیابان قصرالدشت، بین طوس و دامپزشکی، پلاک ۶۷۹  

تلفن : ۰۲۱۶۶۳۷۹۵۱۸


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۲۱۳۳

آدرس : بزرگراه نواب، بین پل امام خمینی و چهارراه رودکی، پلاک۴۴۷، طبقه ۳، واحد ۳

تلفن : ۰۲۱۶۶۸۵۶۹۲۱


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۲۱۵۰

آدرس : خیابان قزوین، نبش خیابان اسکندر طالبی، پلاک ۴، طبقه ۱، واحد ۲  

تلفن : ۰۲۱۵۶۰۷۸۱۹۵


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۲۱۶۰

آدرس : خیابان مالک اشتر، نرسیده به قصرالدشت، پلاک ۶۴۵  

تلفن : ۰۲۱۶۶۱۹۲۳۰۱


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۲۱۷۲

آدرس : خیابان هاشمی، نبش خیابان خوش، پلاک ۵۴۹  

تلفن : ۰۲۱۶۶۳۶۹۰۹۳


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۲۱۸۱

آدرس : خیابان کمیل، نرسیده به شاه محمدی، نبش کوچه جعفری، پلاک ۷۵۴  

تلفن : ۰۲۱۶۶۰۲۹۰۷۹


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۲۱۹۳

آدرس : ضلع جنوب خیابان آزادی، نرسیده به خوش، پلاک ۲۴۸، واحد ۴  

تلفن : ۰۲۱۶۶۳۷۷۴۰۸


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۲۲۴۴

آدرس : خیابان هاشمی، بین یادگار امام و جیحون، پلاک ۶۴۷، ساختمان پزشکان هاشمی، طبقه همکف، واحد ۱  

تلفن : ۰۲۱۶۶۳۷۰۲۸۷کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست عوارض پویا اندیش ساختمان تعمیرات موبایل بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
41746