دفتر پیشخوان دولت منطقه 10 تهران

لیست نام و آدرس دفاتر پیشخوان دولت منطقه 10 تهران

 

دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۰۴۶

آدرس : خیابان سبحانی، روبروی سی‌متری جی، پلاک ۳۵۵  

تلفن : ۰۲۱۵۵۷۱۲۷۸۱


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۰۷۸

آدرس : خیابان مالک اشتر، بین قصرالدشت و خوش، پلاک ۷۶۳  

تلفن : ۰۲۱۶۶۸۳۶۵۰۰


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۰۹۰

آدرس : خیابان امام خمینی، نرسیده به کارون، پلاک ۷۰۵، طبقه همکف  

تلفن : ۰۲۱۶۶۳۵۱۵۹۱


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۱۰۵

آدرس : انتهای جیحون، خیابان حسام الدین، بعد از مسجد حجت پلاک ۳۰۴  

تلفن : ۰۲۱۵۵۱۳۳۳۰۱


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۱۱۹

آدرس : انتهای خیابان جیحون، خیابان حسین رنجبر، نبش چهارراه گلستانی، ۲۲  

تلفن : ۰۲۱۵۵۷۸۹۲۲۰


دفتر پیشخوان شماره :۷۲۱۶۱۲۱۲

آدرس : جیحون، بعد از مرتضوی، پلاک ۱۳۹، طبقه اول، واحد ۱  

تلفن : ۰۲۱۶۶۸۵۹۱۹۶


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۳۸۸

آدرس : خیابان نواب، نبش خمسه، مجتمع تجاری سیمرغ، واحد ۴۳  

تلفن : ۰۲۱۶۶۳۸۸۹۲۴


دفتر پیشخوان شماره :۷۲۱۶۱۴۹۳

آدرس : خیابان هاشمی، نرسیده به رودکی، نبش کوچه رضازاده، پلاک ۲  

تلفن : ۰۲۱۶۶۸۴۹۵۱۳


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۵۴۰

آدرس : خیابان امام خمینی، تقاطع خیابان کارون، پلاک ۱۰۴۴  

تلفن : ۰۲۱۶۶۱۹۰۸۲۱


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۵۵۵

آدرس : خیابان آذربایجان، نبش رودکی، پلاک ۶۶۰  

تلفن : ۰۲۱۶۶۳۶۵۵۲۸


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۵۹۰

آدرس : خیابان آزادی، خیابان کارون، بعد از مرتضوی، نبش کوچه شهید ناصر آرش، پلاک ۱۸۵، طبقه اول  

تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۸۱۲۴


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۶۳۷

آدرس : خیابان آزادی، یادگار امام جنوبی، خیابان اکبرآباد شرقی، پلاک ۲۸، طبقه همکف  

تلفن : ۰۲۱۶۶۰۰۰۰۲۹


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۶۴۷

آدرس : خیابان رودکی، نرسیده به خیابان مرتضوی، روبروی سازمان تامین اجتماعی، پلاک ۱۳۱ 

تلفن : ۰۲۱۶۶۳۶۱۰۰۱


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۷۷۰

آدرس : خیابان رودکی، نرسیده به خیابان هاشمی، نبش کوچه پریچهر، پلاک ۲۱، واحد ۲  

تلفن : ۰۲۱۶۰۹۰۲۶۰۵


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۸۶۳

آدرس : خیابان مالک اشتر، بعد از خیابان دستغیب، پلاک ۶۶  

تلفن : ۰۲۱۶۶۳۷۸۵۸۲


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۸۶۸ 

آدرس : خیابان آزادی، خیابان جیحون، نرسیده به هاشمی، پلاک ۶۲۵، طبقه زیر همکف  

تلفن : ۰۲۱۶۶۶۷۷۸۶۲


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۱۹۹۷

آدرس : خیابان آزادی، بعد از جیحون، نرسیده به آذربایجان، پلاک ۳۶۶، طبقه اول  

تلفن : ۰۲۱۶۶۰۴۵۵۶۲


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۲۰۳۴

آدرس : خیابان امام خمینی، بین رودکی و نواب، پلاک ۶۸۴، طبقه ۲  

تلفن : ۰۲۱۶۶۳۶۸۳۹۹


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۲۱۱۴

آدرس : خیابان قصرالدشت، بین طوس و دامپزشکی، پلاک ۶۷۹  

تلفن : ۰۲۱۶۶۳۷۹۵۱۸


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۲۱۳۳

آدرس : بزرگراه نواب، بین پل امام خمینی و چهارراه رودکی، پلاک۴۴۷، طبقه ۳، واحد ۳

تلفن : ۰۲۱۶۶۸۵۶۹۲۱


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۲۱۵۰

آدرس : خیابان قزوین، نبش خیابان اسکندر طالبی، پلاک ۴، طبقه ۱، واحد ۲  

تلفن : ۰۲۱۵۶۰۷۸۱۹۵


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۲۱۶۰

آدرس : خیابان مالک اشتر، نرسیده به قصرالدشت، پلاک ۶۴۵  

تلفن : ۰۲۱۶۶۱۹۲۳۰۱


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۲۱۷۲

آدرس : خیابان هاشمی، نبش خیابان خوش، پلاک ۵۴۹  

تلفن : ۰۲۱۶۶۳۶۹۰۹۳


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۲۱۸۱

آدرس : خیابان کمیل، نرسیده به شاه محمدی، نبش کوچه جعفری، پلاک ۷۵۴  

تلفن : ۰۲۱۶۶۰۲۹۰۷۹


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۲۱۹۳

آدرس : ضلع جنوب خیابان آزادی، نرسیده به خوش، پلاک ۲۴۸، واحد ۴  

تلفن : ۰۲۱۶۶۳۷۷۴۰۸


دفتر پیشخوان شماره : ۷۲۱۶۲۲۴۴

آدرس : خیابان هاشمی، بین یادگار امام و جیحون، پلاک ۶۴۷، ساختمان پزشکان هاشمی، طبقه همکف، واحد ۱  

تلفن : ۰۲۱۶۶۳۷۰۲۸۷کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش املاک بهاران ساختمان تعمیرات موبایل تئاتر لبخند آفرینان پند کاسپین املاک آتیه بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
7395