دفتر پیشخوان دولت منطقه 6

لیست نام و آدرس دفاتر پیشخوان دولت منطقه 6

 

دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۲۱۰۳

آدرس : بلوار کشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - نرسیده به میدان فلسطین - پلاک 394 - طبقه سوم - واحد 12 

تلفن : ۸۸۹۶۰۳۲۵ - ۸۸۹۶۷۷۰۹ 

ارائه کلیه خدمات پیشخوان دولت 


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۰۴۲

آدرس : خیابان ولیعصر، بالاتر از سه‌راه بهشتی، روبروی هتل سیمرغ، پلاک ۲۲۰۴، واحد 

تلفن : ۰۲۱۸۸۷۲۶۴۱۲


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۰۷۱

آدرس : انتهای بلوار کشاورز، بعد از چهارراه جمالزاده، نرسیده به خیابان شهید غریب، پلاک ۱۴۳ 

تلفن : ۰۲۱۶۶۹۴۹۷۲۵


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۰۸۲

آدرس : یوسف آباد، خیابان اسدآبادی، بالاتر از میدان، نبش خیابان ۵۰، پلاک ۴۰۰، طبقه اول، واحد ۳

تلفن : ۰۲۱۸۸۰۶۰۰۰۷


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۰۹۲

آدرس : خیابان اسدآبادی، نبش خیابان ۵۷، پلاک ۴۷۹

تلفن : ۰۲۱۸۸۶۰۲۱۹۹


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۰۹۶

آدرس : خیابان دکتر فاطمی، ایستگاه سازمان آب، پلاک ۱۶۱

تلفن : ۰۲۱۸۸۹۸۴۰۶۶


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۱۰۰

آدرس : ایرانشهر، بعد از پارک هنرمندان، جنب خیابان برفروشان، پلاک ۱۳۹، طبقه ۱، واحد ۴

تلفن : ۰۲۱۸۸۸۳۹۶۵۷


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۱۰۱

آدرس : خیابان اسدآبادی، نبش خیابان ۶۰، پلاک ۴۳۸

تلفن : ۰۲۱۸۸۰۶۳۴۰۸


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۱۰۳

آدرس : خیابان دکتر فاطمی، نبش حجاب، هتل بین المللی لاله، طبقه همکف 

تلفن : ۰۲۱۸۸۹۸۲۹۴۰


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۱۲۳

آدرس : یوسف آباد، چهارراه فتحی شقاقی، پلاک ۳۲، طبقه اول، واحد ۱۲ 

تلفن : ۰۲۱۸۸۷۱۸۰۴۷


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۲۰۲

آدرس : میدان فاطمی، جنب داروخانه فردوسی، پلاک ۲۴ 

تلفن : ۰۲۱۸۸۹۸۶۹۹۴


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۲۲۹

آدرس : خیابان مطهری، مقابل خیابان سنایی، پلاک ۲۸۱ 

تلفن : ۰۲۱۸۸۳۰۲۰۰۰


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۲۳۴

آدرس : یوسف آباد، خیابان اسدآبادی، نبش خیابان ۶۷، پلاک ۲۵

تلفن : ۰۲۱۸۸۰۶۳۲۳۲


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۲۷۱

آدرس : میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه دهم، پلاک ۱۱، طبقه همکف

تلفن : ۰۲۱۸۸۷۵۲۶۴۵


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۳۰۶

آدرس : خیابان سپهبد قرنی، بعد از چهارراه کلانتری، نبش کوچه باجرلوزاده، پلاک ۱۹، واحد ۳

تلفن : ۰۲۱۸۸۳۱۲۹۱۳


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۳۶۹

آدرس : یوسف آباد، خیابان چهارم، پلاک ۵، واحد ۳، طبقه همکف

تلفن : ۰۲۱۸۸۹۷۳۷۱۷


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۴۱۶

آدرس : خیابان شهید بهشتی، بین قائم مقام و میرزای شیرازی، پلاک ۴۴۲، واحد ۲

تلفن : ۰۲۱۸۸۷۱۵۴۴۵


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۴۶۶

آدرس : کارگر شمالی، چهارراه جلال آل احمد، نبش خیابان ۵، پلاک ۳۸، طبقه ۲، واحد ۲

تلفن : ۰۲۱۸۸۰۲۹۹۴۴


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۴۷۱

آدرس : خیابان بهشتی، خیابان سرافراز، بین کوچه ۶ و ۸، پلاک ۳۰

تلفن : ۰۲۱۸۸۵۴۰۶۵۲


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۵۱۲

آدرس : خیابان فاطمی، بعد از سه راه کاج، پلاک ۹۵، طبقه همکف

تلفن : ۰۲۱۸۸۹۸۱۲۸۸


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۵۱۸

آدرس : ابتدای جلال آل احمد، میدان گلها، پلاک ۴۲، ساختمان ویدا، طبقه همکف

تلفن : ۰۲۱۸۸۳۳۷۰۱۶


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۶۰۹

آدرس : خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان فجر، پلاک ۱۶، طبقه همکف

تلفن : ۰۲۱۸۸۳۴۸۱۴۵


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۶۳۱

آدرس : میدان انقلاب، کوچه جنتی، روبروی درب مترو، پلاک ۸

تلفن : ۰۲۱۶۶۴۳۶۰۲۰


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۶۷۶

آدرس : خیابان اسدآبادی، خیابان ۳۳، پلاک ۸، طبقه اول

تلفن : ۰۲۱۸۸۰۶۳۲۳۴


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۶۷۷

آدرس : خیابان مطهری، بعد از هتل تهران، پلاک ۳۵۳

تلفن : ۰۲۱۸۸۷۲۶۶۳۰


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۷۰۴

آدرس : خیابان کارگر شمالی، بالاتر از چهارراه فاطمی، نرسیده به پمپ بنزین، پلاک ۱۶۳۷، طبقه همکف جنوبی

تلفن : ۰۲۱۸۸۹۸۳۲۶۴


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۷۳۶

آدرس : خیابان آزادی، خیابان جمالزاده شمالی، بالاتر از باقرخان، پلاک ۵۱۲

تلفن : ۰۲۱۶۶۹۱۷۵۶۸


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۷۳۷

آدرس : خیابان خردمند شمالی، نرسیده به میدان شعاع، پلاک ۱۳۵، طبقه همکف

تلفن : ۰۲۱۸۸۳۰۸۴۵۲


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۷۷۶

آدرس : خیابان مطهری، خیابان گلریز، پلاک ۱۸، طبقه اول

تلفن : ۰۲۱۸۸۳۱۵۴۵۵


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۷۹۴

آدرس : خیابان مطهری، بعد از لارستان، پلاک ۸

تلفن : ۰۲۱۸۸۹۱۳۸۸۴


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۷۹۹

آدرس : خیابان شهید بهشتی، خیابان وزرا (خالد اسلامبولی)، خیابان هفتم، پلاک ۸، طبقه اول

تلفن : ۰۲۱۸۸۵۵۴۴۷۹


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۸۲۲

آدرس : میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از فلسطین شمالی، پلاک ۳۹

تلفن : ۰۲۱۸۸۹۵۰۱۰۱


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۸۲۴

آدرس : میدان توحید، خیابان فرصت شیرازی، کوچه سامانی، پلاک ۱

تلفن : ۰۲۱۶۶۹۰۹۹۳۵


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۸۲۵

آدرس : خیابان مطهری، خیابان فجر، کوچه مدائن، پلاک ۲۱، طبقه همکف

تلفن : ۰۲۱۸۸۳۲۵۷۵۷


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۹۰۲

آدرس : میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، بعد از چهارراه نصرت، دست چپ، ساختمان سامان، پلاک ۱۱۶۶، طبقه اول

تلفن : ۰۲۱۶۶۵۸۱۰۶۲


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۹۴۱

آدرس : خیابان ولیعصر، پارک ساعی، پلاک ۲۲۰۹، ساختمان صدف، شماره ۱۲

تلفن : ۰۲۱۸۸۷۱۳۹۸۱


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۱۹۷۳

آدرس : خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ولیعصر، خیابان فرشید، پلاک ۱۳

تلفن : ۰۲۱۸۸۹۴۷۰۸۳


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۲۱۰۳

آدرس : بلوار کشاورز، خیابان فلسطین جنوبی، پلاک ۳۹۴، طبقه ۳، واحد ۱۲

تلفن : ۰۲۱۸۸۹۶۰۳۲۵


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۲۱۳۲

آدرس : بالاتر از میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، خیابان جهان آرا، کوچه ۲۹ ، پلاک ۲۲

تلفن : ۰۲۱۸۸۰۰۳۲۳۵


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۲۱۳۷

آدرس : خیابان کارگر شمالی، مابین فرصت و نصرت، کوچه جعفرزادگان، بن بست حق گو، پلاک ۶، طبقه ۱، واحد ۱

تلفن : ۰۲۱۶۶۹۱۳۳۰۶


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۲۱۴۰

آدرس : ضلع شمال غربی میدان فردوسی، ابتدای خیابان انقلاب، پلاک ۶۲۳، طبقه ۲

تلفن : ۰۲۱۸۸۴۹۹۹۲۸


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۲۱۵۸

آدرس : خیابان فاطمی، پلاک ۶۷، طبقه اول

تلفن : ۰۲۱۸۴۸۶۷۴۳۵


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۲۱۷۰

آدرس : آدرس : بلوار کریم خان زند، خیابان خردمند جنوبی، نبش کوچه پنجم، پلاک ۴۷، واحد ۴

تلفن : ۰۲۱۸۸۸۱۴۰۶۲


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۲۱۸۲

آدرس : یوسف آباد، خیابان اسدآبادی، بین کوچه ۹ و ۱۱، پلاک ۶۱، طبقه اول، واحد جنوبی

تلفن : ۰۲۱۸۸۷۱۵۵۹۳


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۲۱۹۱

آدرس : بلوار کشاورز، فلسطین جنوبی، نبش کوچه حجت دوست، پلاک ۴۱۰، طبقه ۳، واحد ۱۲

تلفن : ۰۲۱۸۸۹۷۳۴۳۴


دفتر پیشخوان شماره ۷۲۱۶۲۲۱۳

آدرس : میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، پلاک ۱۳۵۹، طبقه همکف

تلفن :۰۲۱۶۶۴۷۵۴۳۱کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش املاک بهاران ساختمان تعمیرات موبایل تئاتر لبخند آفرینان پند کاسپین املاک آتیه بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
14060