داروخانه های منطقه 11 تهران

لیست نام و آدرس داروخانه های منطقه 11 تهران

 

داروخانه آریا

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - کارگر جنوبی - چهارراه لشگر - نبش خیابان معیری - پ. ۷۵۶
تلفن : ۵۵۳۸۵۰۲۴


  داروخانه ابوریحان

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - فلسطین جنوبی - نبش خیابان شهیدوحید نظری - درمانگاه ابوریحان
تلفن : ۶۶۴۶۹۲۷۴


  داروخانه ادیب - مرکزی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - منیریه - بلوار ابوسعید - جنب مسجد دارالسلام - پ. ۱۲۴
تلفن : ۶۶۴۶۷۷۷۶ - ۶۶۴۸۶۵۶۶


  داروخانه دکتر محمدجواد اشراقی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - آذربایجان - نبش خیابان گلشن جنوبی - پ. ۲۹۴
تلفن : ۶۶۹۳۵۷۵۰


  داروخانه اعتبار

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - وحدت اسلامی - بین خیابان بشیری و شیخ بهایی - نبش خیابان ارامنه - پ. ۸۶۰
تلفن : ۵۵۳۸۲۲۳۰ - ۵۵۳۹۴۵۷۵


  داروخانه دکتر داود اله وردی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - اسکندری جنوبی - بالاتر از جمهوری - بین خیابان ارومیه و شهیدکلهر - پ. ۲/۶۷۵
تلفن : ۶۶۹۴۹۲۵۲ - ۶۶۹۱۹۳۹۴


  داروخانه الوند

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - حافظ - چهارراه عزیزخان - جنب بهداری ارتش
تلفن : ۶۶۷۰۴۰۵۱


  داروخانه امید

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - ولی عصر - خ. نوفل لوشاتو
تلفن : 


  داروخانه دکتر ثریا امیرارفعی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - امام خمینی - خ. شیخ هادی - تقاطع خیابان جامی - پ. ۱۰۶
تلفن : ۶۶۴۰۳۰۸۹


  داروخانه امیریه

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - ولی عصر - نرسیده به میدان منیریه - روبروی خیابان فرهنگ - پ. ۹۰۴
تلفن : ۵۵۳۸۱۰۲۰


  داروخانه ایزد

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - کارگر جنوبی - خ. کمالی - خ. مخصوص - پ. ۲۹۴
تلفن : ۵۵۴۱۵۵۳۵ - ۵۵۴۱۵۵۴۰


  داروخانه بهارلو - تامین اجتماعی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - کارگر جنوبی - خ. بهداری - نبش خیابان انبار نفت
تلفن : ۵۵۶۵۸۵۰۰


  داروخانه بهرام

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - انقلاب - نبش چهارراه ولی عصر - پ. ۱۱۴۶
تلفن : ۶۶۴۰۳۵۳۲


  داروخانه بهشت دارو

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - کارگر جنوبی - روبروی فرماندهی نیروی انتظامی
تلفن : ۶۶۹۲۶۷۷۵


  داروخانه بیژن

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - آزادی - نبش خیابان اسکندری جنوبی - پ. ۱۸۶
تلفن : ۶۶۹۲۹۷۰۴


  داروخانه پارسا زاد

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - اسکندری جنوبی - نبش خیابان امام خمینی - پ. ۱۱۵
تلفن : ۶۶۸۳۲۲۵۲


  داروخانه پرتو

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - فلسطین جنوبی - بین خیابان جمهوری و انقلاب - نبش کوچه روانمهر - پ. ۹۷
تلفن : ۶۶۴۰۱۳۶۵


  داروخانه پروین

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - ولی عصر - ابتدای پل امیربهادر - جنب بانک سپه - پ. ۷۹۶
تلفن : ۵۵۳۸۴۰۴۵


  داروخانه تربیت

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - کارگر جنوبی - نرسیده به میدان راه آهن - خ. زمانی
تلفن : ۵۵۳۷۰۳۴۳ - ۵۵۳۷۳۲۰۶


  داروخانه توحیدی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - انقلاب - خ. ابوریحان
تلفن :


  داروخانه جاودان

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - کارگر جنوبی - خ. آذربایجان - نبش خیابان پیروز
تلفن : ۶۶۴۲۱۹۱۶


  داروخانه حیات

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - هلال احمر - خ. ابراهیمی - چهارراه عباسی - ک. دیلمقانی - پ. ۱۷۳
تلفن : ۵۵۴۱۹۴۴۴


  داروخانه خورشید

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - م. رازی - انتهای میدان رباط کریم اصلی
تلفن : ۵۵۶۵۱۵۶۶


  داروخانه دهپور

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - م. منیریه - چهارراه لشگر
تلفن :


  داروخانه سپهر

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - م. رازی - رباط کریم
تلفن :


  داروخانه سلامت ابوریحان

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - انقلاب - خ. ابوریحان - خ. شهیدنظری - پ. ۸۵ - ط. زیرین کلینیک جهاد دانشگاهی سرطان های پستان
تلفن : ۶۶۴۸۰۸۷۶


  داروخانه سوره

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - کمیل - بعد از پل نواب - روبروی خیابان خرمشهر - نرسیده به سه راه اکبرآباد - پ. ۹
تلفن : ۶۶۸۳۶۵۷۸


  داروخانه سینا - مرکزی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - محبوب مجاز (سینا) - بین خیابان رسول قدیمی و خرمشهر - پ. ۱۸۰
تلفن : ۵۵۴۱۳۶۷۶


  داروخانه شهیدشوریده

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - پاستور - جنب ریاست جمهوری
تلفن : ۶۶۴۱۳۰۰۱ - ۶۶۴۰۵۷۹۷


  داروخانه شهید فهمیده

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - هلال احمر - بین نواب و عباسی
تلفن : ۵۵۴۱۶۱۲۱ - ۵۵۴۱۱۲۱۷


  داروخانه شیرخورشیدی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - ولی عصر - چهارراه معزالسلطان - نبش خیابان مدرس - پ. ۶۲۲
تلفن : ۵۵۳۸۲۱۴۴


  داروخانه عباسی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - هلال احمر - خ. عباسی جنوبی - خ. جوادی غربی - پ. ۱۰۷
تلفن : ۵۵۶۵۳۶۳۲ - ۵۵۶۶۳۲۳۷


  داروخانه دکتر جمیله علی زاده

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - م. رازی - خ. رباط کریم - بعد از کمیته امداد - پ. ۳۶۲
تلفن : ۵۵۶۴۶۳۷۲


  داروخانه عیوض زاده

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - جمهوری - خ. شیخ هادی - بالاتر از خیابان جامی - پ. ۲۷۷
تلفن : ۶۶۷۰۲۰۶۰


  داروخانه فارابی - تامین اجتماعی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - م. قزوین - خ. کارگر جنوبی
تلفن : ۵۵۴۱۰۰۰۵ -۵۵۴۰۰۰۱۰


  داروخانه فرشته

 

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - م. جمهوری - بزرگراه نواب صفوی - پ. ۱۷۷
تلفن : ۶۶۹۳۹۴۱۳


  داروخانه فرمان فرمایان

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - آذربایجان - بین باستان و گلشن - درمانگاه فرمان فرماییان
تلفن : ۶۶۵۹۱۰۱۱ - ۶۶۵۹۱۱۱۰ - ۶۶۹۲۸۴۸۸


  داروخانه دکتر گلشن دوست

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - جمهوری - باستان - پ. ۲۳۴
تلفن : ۶۶۹۲۰۰۴۲


  داروخانه دکتر غلام رضا گلشن دوست

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - جمهوری - خ. باستان جنوبی - پ. ۲۲۵
تلفن : ۶۶۹۲۴۳۸۳


  داروخانه لقمان حکیم - مسمومیت

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - کارگر جنوبی - خ. کمالی
تلفن : ۵۵۴۱۹۰۰۵ - 11


  داروخانه مروستی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - انقلاب - خ. نوفل لوشاتو - پ. ۱۱۹
تلفن : ۶۶۷۰۲۰۱۱ - 5


  داروخانه ملودی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - جمهوری - پل حافظ - پاساژ بزرگمهر - طبقه همکف - پ. ۱۱۳
تلفن :


  داروخانه و دراگ استور مهرداد

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - ولی عصر - خ. مختاری - پ. ۸۹ و ۹۱
تلفن : ۵۵۳۷۹۵۲۵


  داروخانه و دراگ استور مهستان

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - کارگر جنوبی - نرسیده به جمهوری - پاساژ مهستان - طبقه همکف
تلفن : ۶۶۹۲۰۰۸۲


  داروخانه و دراگ استور مهشید

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - کارگر جنوبی - خ. زربافیان - پ. ۱۴۱ و ۱۴۳
تلفن : ۵۵۶۵۳۵۵۸


  داروخانه و دراگ استور میلاد

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - انقلاب - خ. ۱۲ فروردین - نبش خیابان لبافی نژاد - پ. ۱۱۷ و ۱۱۵
تلفن : ۶۶۴۰۱۸۲۱


  داروخانه و دراگ استور نجمیه

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - جمهوری - زیر پل حافظ
تلفن : ۶۶۷۰۷۰۷۱ - 8


  داروخانه و دراگ استور نیک

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - جمهوری - بعد از چهارراه ولی عصر - روبروی فروشگاه رفاه
تلفن : ۶۶۹۵۲۶۷۹ - 80


  داروخانه و دراگ استور دکتر فرامرز وکیلی

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - آزادی - خ. جمالزاده جنوبی - پ. ۸۰
تلفن : ۶۶۹۲۳۵۸۰


 • داروخانه های سایر مناطق تهران

   


  داروخانه و دراگ استور ولی عصر

آدرس :تهران - منطقه ۱۱ - م. حر - خ. امام خمینی - خ. کمالی - خ. کاشان - روبروی باشگاه فرهنگیان
تلفن : ۶۶۹۵۳۴۳۰ - 2


 جسجو های مرتبط :

 

 • داروخانه میدان انقلاب 

 • داروخانه خیابان فلسطین

 • داروخانه دانشگاه تهران 

 • داروخانه شیخ هادی

 • داروخانه جمالزاده

 • داروخانه جمهوری

 • داروخانه میدان حر

 • داروخانه میدان منیریه

 • داروخانه امیریه

 • داروخانه سلامت

 • داروخانه امیر بهادر 

 • داروخانه فروزش

 • داروخانه قلمستان 

 • داروخانه آگاهی

 • داروخانه امیرآباد جنوبی

 • داروخانه عباسی

 • داروخانه راه آهن

 • داروخانه انبار نفت 


کد امنیتی را وارد نمایید.


ایران اکونومیست پویا اندیش املاک بهاران ساختمان تعمیرات موبایل تئاتر لبخند آفرینان املاک آتیه بانک ملت گردشگری محک نیکوکاران شریف ذکر ایام هفته
15087