داروخانه امام حسین (ع)

 

 

آدرس : خیابان شهید مدنی ( نظام آباد سابق)

 

تلفن:               77558001

320