داروخانه بافقی نیا


آدرس : تهران - تهران ، بالاتر از کاخ نیاوران – خیابان کاشانک – خیابان شهید ابتهاج – جنب مسجد الفجر

تلفن:   22290511

973