آکادمی علوم ایران

مرکز آکادمی علوم ایران دارنده مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تهران می باشد.این مرکزتا کنون گام هایی جهت ارائه آموزش صحیح در زبانهای انگلیسی برداشته است.

هزار سایت